VÝZVA/PETÍCIA: Zachráňme Kreatívne centrum Nitra (Kino Palace a Kasárne pod Zoborom)

VÝZVA-PETÍCIA: Zachráňme Kreatívne centrum Nitra (Kino Palace a Kasárne pod Zoborom)

Kino Palace je po rokoch zrekonštruované, budovy v kasárňach pod Zoborom obnovené. Projekt Kreatívne centrum Nitra (KCN) za približne 15 miliónov eur, financovaný primárne z európskych fondov a riadne schválený Mestským zastupiteľstvom v Nitre, je tesne pred dokončením a spustením ostrej prevádzky. Napriek tomu hrozí po rokoch tvrdej práce jeho zánik a uhradenie všetkých nákladov z mestskej kasy.

Vážení obyvatelia mesta Nitry, podporovatelia a aktéri v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. 

My, dolupodpísaní signatári výzvy Zachráňme Kreatívne centrum Nitra, so znepokojením sledujeme kroky Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré podľa nás vedú k ohrozeniu a možnému zániku projektu Kreatívneho centra Nitra. Takému scenáru sa však stále možno vyhnúť.

New_Project_(9).png

O čo ide?

Nitriansky projekt kreatívneho centra je najväčším svojho druhu na Slovensku. Nitra naň v súťaži slovenských miest získala 15,5 milióna eur z Európskej únie a spolu s ďalšími úspešnými uchádzačmi, ako je Trenčín a Trnava, sa zaradila medzi budúcich ťahúňov kreatívneho priemyslu na Slovensku. 

Päť zrekonštruovaných budov – kultové Kino Palace a jedinečné historické objekty v areáli Kasární pod Zoborom – sa konečne po rokoch vráti späť Nitrančanom. Budú slúžiť začínajúcim remeselníkom, mladým kapelám, výtvarníkom, divadelníkom, no aj rôznym kultúrnym pracovníkom, akými sú technici, zvukári či osvetľovači, ako aj profesionálnym architektom, dizajnérom, filmárom, fotografom, ktorým KCN poskytne zázemie. 

KCN je tu aj pre kultúrne organizácie a školy, ako aj pre širokú verejnosť z Nitry a okolia, ktorá má záujem o rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre a bude spolu s aktérmi kultúrnej sféry užívať výhody nového kreatívneho centra. 

KCN vie napomôcť rozvoju cestovného ruchu v regióne a vie zastrešiť významné podujatia, napríklad festivaly a medzinárodné prestížne podujatia. Taktiež poskytne pracovné príležitosti ľuďom z kraja, pričom významné uplatnenie tu už dnes nachádzajú absolventi nitrianskych vysokých škôl, čím sa zároveň zabraňuje odlivu mozgov. KCN bude pôsobiť na zvýšenie imidžu Nitry ako moderného mesta pre život s bohatou ponukou kultúry. 

Prečo hrozí KCN zánik?

Podľa verejne dostupných informácií Mesto Nitra doposiaľ uhradilo náklady spojené s KCN vo výške približne 6 miliónov eur. Časť týchto peňazí sa už do mestskej kasy vrátila, a to od vyhlasovateľa výzvy, ktorým je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Aktuálne je potrebné do konca roka zaplatiť viac ako 9 miliónov za ďalšie vykonané práce. Peniaze ministerstvo opäť mestu vráti, avšak až v prvej polovici roka 2024.

Mesto si preto podľa medializovaných informácií potrebuje vziať preklenovací úver. Tu však nastal problém – mestskí poslanci tesnou väčšinou neodsúhlasili program rokovania mimoriadneho zastupiteľstva dňa 27. 11. 2023, ktorého hlavným bodom bolo práve schválenie úveru. Mesto tak dostali do patovej situácie. 

Navyše sa domnievame, že časť mestských poslancov tento projekt, ktorý má slúžiť všetkým obyvateľom a obyvateľkám Nitry, neustále spochybňuje a vytvára dojem, že Kreatívne centrum je zle riadeným a nepotrebným projektom, určeným len pre úzku skupinu ľudí. 

Opak je však pravdou, o čom svedčí už viac ako tisíc spokojných účastníkov, zapojených do aktivít Kreatívneho centra, ale aj príklady prínosov kultúrnych a kreatívnych centier z iných slovenských a európskych miest, kde už dlhodobo podobné projekty fungujú – napríklad košické Kultúrne centrá K13 či plzenské DEPO2015.

Ako zachrániť KCN?

Sme presvedčení, že konanie časti poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre je v rozpore so záujmami Mesta Nitry. Neprijatie úveru a prípadné nevyplatenie už vzniknutých pohľadávok ohrozí projekt KCN a privedie mesto do stavu, v ktorom bude musieť v plnej miere uhradiť okolo 15 miliónov eur, ktoré by inak z 95 % hradila Európska únia.

Vo svetle týchto faktov a udalostí posledných dní a týždňov vyzývame poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre, aby podnikli všetky potrebné kroky k záchrane Kreatívneho centra Nitra. Prvým krokom je schválenie preklenovacieho úveru tak, ako bol navrhovaný na zmarenom mimoriadnom zastupiteľstve dňa 27. 11. 2023 a následné vyčlenenie peňazí na chod Kreatívneho centra v budúcoročnom rozpočte tak, aby boli naplnené merateľné ukazovatele určené projektom.

Najmä však s ohľadom na to, aby bol naplnený verejný záujem, ktorým je návrat budov Kina Palace a objektov v Kasárňach pod Zoborom do rúk všetkých Nitrančanov a pokračovanie projektu KCN, o ktorého potrebe hovorí nielen jeho doterajší úspech, ale aj jeho enormný potenciál pre Nitru smerom do budúcnosti.

Ďakujeme.

 

viac o Kreatívnom centre Nitra nájdete tu: https://kreativnecentrumnitra.sk/

 

Autori výzvy: 

Darina Kárová, riaditeľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, predsedníčka Otvoreného fóra Zachráňme kultúru

Marián Tesák, zakladateľ a riaditeľ medzinárodného hudobného festivalu Flaam

Veronika Gabčíková, dramaturgička, štatutárny zástupca Nové divadlo, prezidentka Akadémie divadelných tvorcov

Signatári z radov odbornej verejnosti:

Richard Kováčik, OZ Vertigo, Kinoklub Nitra

Martin Nahálka, herec

Lucia Korená, herečka

Milan Ondrík, herec

Eva Pavlíková, herečka

Juraj Novák, člen Nitrianskeho kultúrneho dedičstva, o. z

Marica Šišková, pedagóg na základnej umeleckej škole

Helena Madariová, Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej

Martin Laca, ARS STUDIO

Alica Rétiová, Tralaškola

Rudi Rus, moderátor, hudobný publicista

Juraj Malíček, vysokoškolský pedagóg

Jana Farmanová, vysokoškolská pedagogička a umelkyňa

Jozef Dobiš, akademický maliar, riaditeľ Súkromná škola umeleckého priemyslu

Igor a Madla Rjabininoví, Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom

Katarzia, skladateľka a speváčka

Filip Stranovský, riaditeľ Hidepark Nitra

Štefan “Itcho” Pčelár, hudobník

Igor Holka, hudobník a pedagóg, Campana Batucada

Dominika Titková, hudobníčka

Tomáš Löbb, hudobný producent, Beyond Studio

Martin Ralík, hudobník a pedagóg, Dr. Zetor

Ivan Martinka, bábkar, herec a režisér

Viktória Lacová, riaditeľka súkromnej ZUŠ Art Pegas

Adam Spišák, Klub Uránia

Šimon Spišák, divadelný režisér

Ondrej Spišák, divadelný režisér

Agáta Spišáková, herečka

Katarína Petrusová, herečka

Peter Oszlík, herec

Mariana Pauková, Ateliér Médea

Michal Molčan, zakladateľ Standart Magazine

Hedviga Gutierrez Mihálik, výtvarníčka a ilustrátorka

Silvia Eliášová, muzeologička 

Peter Slamečka, hudobník a pedagóg

Pavol Francúz, umelecký šperkár

Róbert Žilík, etnológ, hudobník, výtvarník a spisovateľ

Erika Moravčíková, vysokoškolská pedagogička

Ján Huňady, výtvarník a pedagóg

Martina Janegová, hudobníčka kapely DIS IS MARKÉTA a pedagogička 

Ján Moravčík, autor detských kníh 

Tomáš “Bilčo” Billik, hudobník

Barbora Kotryová, remeselníčka a výtvarníčka

Martin Štěpánek,Marek Štěpánek, M'ART PRINT

Roberta Legros Štěpánková, creat studio s.r.o.

Lifehouse s.r.o.

Domof kreativity

Antikvariát Zrkadlo

Sekáč je láska

Bystrožrút Nitra, rastlinné bistro a bar 

(+ ďalší pribúdajú)


Marián Tesák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marián Tesák na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...