Výzva Sudánskemu veľvyslancovi vo Viedni vo veci nespravodlivého odsúdenia Nouri Hussein na trest smrti

Noura Hussein Hammad je 19-ročná sudánska dievčina, ktorá bola 5. mája 2018 odsúdená na trest smrti za vraždu svojho manžela. Noura ale na manželstvo nikdy nepristúpila, bola ponížená a oklamaná svojou rodinou a znásilnená svojím manželom za pomoci jeho príbuzných.

Pripájame sa k vyhláseniam národných aj medzinárodných ľudskoprávnych organizácií a oslovujeme J.E. pána Mohameda Hussein H. Zarouga, sudánskeho veľvyslanca vo Viedni, ktorý upravuje aj styky so Slovenskou republikou, s touto výzvou.

Považujeme čin Nouri Hussein za akt sebaobrany proti sexuálnemu násiliu zo strany jej manžela, jeho rodiny a jej vlastnej rodiny.

Považujeme za mimoriadne dôležité, aby mala Noura možnosť využiť služby, ktoré by jej pomohli prekonať traumu z jej skúseností a následného väznenia.

Trváme na tom, že rozhodnutie súdu je v nezhode s ústavou Sudánskej republiky a to v nasledujúcich bodoch: (1) článok 14 (ochrana detí), (2) článok 15 (žiadne manželstvo nie je platné bez slobodného a plného súhlasu). Keďže súhlas za Nouru vydal jej otec, považujeme za potrebné upozorniť na jej aktívny nesúhlas, ktorý dala mnohokrát najavo verbálne, či svojimi činmi, a staviame sa na stranu ústavy.

Ústava sa ďalej zaväzuje k "zavádzaniu rodovej rovnosti" a garancii "rovnosti všetkých pred súdom."

Sudánska republika je ďalej viazaná niekoľkými medzinárodnými právnymi nástrojmi, akými sú: (1) ICCPR (Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach),(2) Africká charta ľudských práv a práv národov, ktoré sa zaväzujú proti kriminalizácii obetí nepráva.

Žiadame o zváženie niektorých z nasledujúcih právnych povinností:

- okamžité zrušenie rozsudku v prípade odsúdenej Nouri Hussein Hammad

- zohľadnenie poľahčujúcich okolností pri obnovení konania v súlade s medzinárodnými     normami pre spravodlivý súdny proces (bez uplatnenia trestu smrti)

- zmenu zákona "Sudan Personal Status Law" tak, aby sa vek vydaja zmenil z 10 na 18 rokov  

 

---

Váš podpis tejto výzvy bude priložený k listovej a e-mailovej prílohe oficiálnej výzvy odoslanej: 15. a 16.5. 2018


Justice for Noura CZ + SK    Kontaktujte autora petície