Vyvodenie dôsledkov a trest pre tvorcov a schvaľovateľov nového grafikonu železničnej dopravy

Žiadame, aby minister dopravy vyvodil dôsledky a udelil tresty pre tvorcov a schvaľovateľov grafikonu železničnej dopravy 2022/2023 z dôvodu, že nereflektuje potreby občanov predovšetkým na dochádzanie do práce a škôl v taker všetkých regiónoch SR. Tvorcovia prihliadali na ekonomickú stránku a nie na reálne potreby ľudí využívajúcich železničnú dopravu. Ak tvorcovia zabudli, chceme im pripomenúť že štátnu kasu z ktorej sú platení, plnia práve ľudia zo svojich daní. Práve títo ľudia nemajú inú možnosť ako sa dopraviť do práce, nemajú osobných šoférov a autá ako tvorcovia grafikonu a poväčšine je jedinou a ekonomicky prijateľnou možnosťou dopravy do zamestnania, školy vlak. Nesprávne nastaveným, grafikonom spôsobujú meškania vlakov, nervozitu a zdravie cestujúcich, meškaním do zamestnania vystavujú možnej strate zamestnania a zamestnancov železníc vystavujú riziku pracovných úrazov z dôvodu "naháňania sa v práci" ale i fyzických útokov cestujúcej verejnosti na zamestnancov z dôvodu meškania, ktoré sami nevedia ovplyvniť.

1. Žiadame o okamžitý návrat ku grafikonu 2021/2022, kým bude prepracovaný grafikon 2022/2023 od základov aby reflektoval potreby cestujúcich.
2. Žiadame o okamžitý personálny postih pre tvorcov aj schvaľovateľov terajšieho grafikonu a zamedzenie ich ďalšiemu prístupu k ovplyvňovaniu tvorby verejnej dopravy v SR
3. Žiadame, aby boli k tvorbe grafikonu prizvaní ľudia z "fachu", ktorí rozumejú fungovaniu železnice aj v praxi a nie len z kancelárie a ľudia čo vlakom nikdy necestovali, prípadne dostali prácu na grafikone len preto, že majú známosti a primátori, starostovia dotknutých obcí, ktorí rozumejú potrebám cestovanie svojich občanov.


Nespokojný cestujúci    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Nespokojný cestujúci na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...