Výstavba cyklomagistrály okolo Zemplínskej Šíravy

My, podpísané občianky a občania Slovenskej republiky, na základe nižšie uvedeného odôvodnenia, vyzývame župana a poslancov Košického samosprávneho kraja k naplneniu sľubov o vybudovaní cyklomagistrály okolo Zemplínskej Šíravy. Vodná nádrž Zemplínska Šírava je jedna z najväčších a najteplejších vodných plôch na Slovensku. Počas minulého storočia, to bolo dokonca jedno z najobľúbenejších rekreačných stredísk. Aktuálne je pohľad na Zemplínsku Šíravu smutný. Zemplínska Šírava so svojim geomorfologickým profilom má pomerne vysoký potenciál stať sa cyklodestináciou. Nikde na Slovensku nie je možné nájsť prostredie, kde by sa nachádzali podobné rozľahlé plochy Východoslovenskej roviny obkolesené bukovými pralesmi UNESCO a lemované vinicami na úpätí sopečného Vihorlatu. Predovšetkým južná časť Zemplínskej Šíravy až po Veľké Kapušany a Tokajský región predstavuje územie, ktoré je pre cyklistov ubytovaných na Šírave v súčasnej dobe ľahko dostupné a to predovšetkým vďaka rozsiahlej sieti ciest s nízkou intenzitou dopravy a nenáročnému terénu. Takýto potenciál zostáva nevyužitý a dlhodobé sľuby o cyklochodníku zostávajú stále nenaplnené. Napriek tomu, že cykloturistická trasa tzv. Zemplínska cyklomagistrála, ktorá vytvára okruh okolo vodnej nádrže a následne prevažne okolo rieky Laborec pokračuje smerom na Tokaj je už dávno plánovaná a k stavbe prvého úseku od Zalužíc po Lúčky sme boli veľmi blízko, keď KSK schválilo spolufinancovanie vo výške päť percent, čo je 71 400 €, no opäť zostalo len pri sľuboch. Skúsme občiansky zatlačiť na KSK a „dotlačme“ ich k dodržaniu sľubu a dobrej veci pre nás  všetkých.


Olympijský klub Michalovce    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Olympijský klub Michalovce bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...