Viac Slovenských materských škôl a tried na Žitnom Ostrove

 

Chceli by sme touto petíciou dosiahnuť :

 

Minimálne viac tried v Maďarských materských školách a maximálne viac postavených Slovenských materských škôl na území Žitný Ostrov.

 

Čo ma viedlo k spísaniu petície ?

 

V prvom rade to, že nezobrali moje dieťa do Slovenskej materskej školy . Na Žitný Ostrov sme sa presťahovali s určitým vedomím a verte či nie nečakali sme, že budeme musieť riešiť aj problémy spojené s nutnosťou dať svoju dcéru do Maďarskej materskej školy do ktorej ju mimochodom tiež neprijali. Čo by nám naozaj nevyhovovalo, pretože naša rodina je slovenskej národnosti a maďarčina je pre nás cudzia. 

Ďalšou možnosťou je ostať doma na predĺženom rodičovskom príspevku a prísť o plnohodnotnú výplatu a k tomu ju držať doma a vysvetľovať jej prečo sa nemôže hrať s deťmi a tráviť s nimi čas? Moje dieťa má právo vzdelávať sa v slovenskom jazyku, pretože je to predprimárne vzdelávanie a chceme aby bolo pripravené na ďalšie štúdium na základnej škole, ktoré bude pochopitelné na Slovenskej základnej škole. Predsa len na predprimárnom vzdelávaní sa okrem iného učia farby, tvary, hodiny, menovať predmety, spájať vety, rozširujú si slovnú zásobu a trénujú si pamäť učením básničiek, mohla by som dlho pokračovať. Som, teda donútená prispôsobiť sa maďarskej národnosti na Slovensku.

 

Doba sa zmenila a, ako sledujem na Žitný ostrov sa prisťahovalo viac Slovákov či kvôli cenám nehnuteľností alebo sa im tu jednoducho páči.Týmto chcem povedať, že nespochybňujem to, že v minulosti tu bolo viac ľudí s maďarskou národnosťou, ale myslím si, že to sa zmenilo a je čas na zmenu.

 

Máme zato, že by naše deti, mali mať právo navštevovať materskú školu s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý je ich rodným jazykom. Viem, že si možno poviete, že „koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom“, ale tento výber vyučovacieho jazyka pri tak malom dieťati, pri predprimárnom vzdelávaní, pri rodičoch so slovenskou národnosťou a neznalosťou maďarského jazyka, nám príde nespravodlivé dať dieťa vzdelávať v jazyku maďarskom, ktorému nerozumie. A okrem toho jej ďalšie štúdium bude pochopiteľne na slovenskej základnej škole pre ktorú bude potrebovať predprimárne vzdelávanie v slovenskom jazyku.

 

 

 

 

Viac materských škôl znamená, viac Slovenského obyvateľstva a určite vnímam negatívnu reakciu maďarov na vnímanie Slovákov tu na žitnom ostrove, ale položme si otázku, čo chceme pre svoje deti ? 

Len to, čo považujeme za správne a najlepšie. Preto by sme sa mali vzájomne rešpektovať a prijať, že síce každý rozprávame iným jazykom, ale, ako majú Maďari na Slovensku nárok na maďarské školy tak to platí aj opačne pre nás rodených Slovákov.

 

 

Preto by som bola vďačná ak by ste túto petíciu podpísali a mysleli na budúcnosť Slovákov na žitnom Ostrove.

 

Ďakujem

 

S pozdravom

Dominika Obrcianová

Mgr. Strelcová

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 


Obrcianová, Mgr.Strelcová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Obrcianová, Mgr.Strelcová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...