Petícia za posunutie termínu podania daňového priznania

Združenie účtovníkov Slovenska poslalo Ministerstvu financií SR výzvu za posunutie termínu na podanie daňového priznania, nakoľko aktuálna zmätočná situácia, množstvo novej byrokracie, zmien pravidiel počas lehoty na podanie DP, vedie k neprehľadnosti a je nesmierne zložité sa dostať do celej problematiky v tak krátkom čase.

Prosím, vnímajte, že sme denne vystavovaní kvantu informácií, že pri množstve iných povinností a termínov (podávanie oznámení o zrážkovej dani, podávanie výkazov do poisťovní, príprave podkladov pre prolongácie úverov pre klientov, oznamovaní uzavretia dohôd o nezrážaní dane, oznamovanie výšky nepeňažných plnení pre zdravotníckych zamestnancov, učení detí, ktoré nenavštevujú zatvorené školy, zdieľaní bytu s manželom / manželkou na homeoffice) je nad rámec našich psychických a fyzických schopností, aby sme podali všetky daňové priznania našich klientov, nielen do 31.03.2021, ale ani do 30.06.2021.

Svojimi podpismi Vás žiadame, aby ste zvážili možnosť predĺžiť lehotu (generálneho pardonu) na podanie daňových priznaní za rok 2020, a to až do 30.09.2021 bez ohľadu na skutočnosť, či daňovník dosahoval príjmy zo zdrojov v zahraničí alebo či daňovník oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Stav, v akom sa nachádzame v súčasnosti (v porovnaní s tým, aký bol počas prvej vlny pandémie), považujeme za ešte náročnejší a zložitejší.


Združenie účtovníkov Slovenska    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Združenie účtovníkov Slovenska na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...