SOM PROTI ZVYŠOVANIU DANÍ V MESTE NOVÉ ZÁMKY

Počas Mestského zastupiteľstva Nové Zámky, ktoré sa bude konať 13.12.2023, budú poslanci hlasovať o návrhoch, ktoré upravujú výšku niektorých poplatkov a daní smerom nahor až o 100%.

My, dolupodpísaní občania mesta NOVÉ ZÁMKY s tým neúnosným zvýšením nesúhlasíme!  

1. Tieto návrhy prichádzajú v absolútne v nevhodnom čase. V našom meste je obrovská komunita seniorov, ktorí majú veľmi nízke dôchodky, ako aj mnoho ľudí s nižšími príjmami...  

2. Primátor Klein s priemerným hrubým príjmom 6700 EUR týmito návrhmi plánuje vytiahnuť viac peňazí z našich peňaženiek a možno tým prekryť manažérske zlyhania.  

3. Ak sa našlo 2 500 000 EUR na drahé a nefunkčné kontajnerové kryty, z ktorých už mnohé hrdzavejú a potrebujú pozáručný servis, určite sa nájde priestor aj na nezvyšovanie daní...  

4. Máme za to, že finančné rezervy a príjmy by malo mesto hľadať najprv u seba. Okresať odmeny úradníkov aj v destťtisícoch, šafárenie, catteringy, papalášske parkovacie kartičky zadarmo, bezplatné vstupy zadarmo aj pre rodinných príslušníkov zamestnancov mestských organizácií na kúpalisko, či do športových a relaxačných zariadení... Možno aj zrušiť post zbytočného druhého viceprimátora s priemerným hrubým príjmom 1700 EUR, ktorý ani nemusí viesť evidenciu dochádzky... 

5. Vedenie mesta nemôže žiadať občanov, aby z ich vlastných peňaženiek financovali ich manažérske neschopnosti a nevyužitie plného potenciálu nášho mesta. Patrí sem napríklad celoročné využitie TK Štrand, kde nás predbiehajú menšie mestá, či dokonca obce okresu, či čerpania eurofondov v takej miere, ako v iných vyspelých mestách.   

6. Nové Zámky vymierajú a takéto opatrenia odliv obyvateľstva len umocnia. Naše mesto nesmie fungovať ako uzavretá organizácia, kde profituje určitá skupina, ktorá nepočúva svojich obyvateľov.  

7. Z vyššie uvedených dôvodov žiadame mesto Nové Zámky, aby k navyšovaniu daní nepristupovalo, riešilo v prvom rade rozvoj,  pracovné príležitosti  mesta a obyvateľstva, aby naše mesto nevyzeralo ako karikatúra niekdajšieho rozkvitajúceho a významného mesta.  

Petíciu zostavil petičný výbor:

Ing. Peter Podbehlý, trvale bytom Wolkerova 963/3,  940 02  Nové Zámky – predseda petičného výboru, zástupca a zároveň osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci v zmysle §3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších noviel

Mgr. Martin Molnár, S. H. Vajanského 3056/39, 940 79 Nové Zámky,

Eva Reméňová DiS. art., Gogoľova 4344/13, 940 01 Nové Zámky,  

Mgr. Miroslav Rosival, Ďorocká 4454/9, 940 72 Nové Zámky,

Ing. Richard Gajdoš SNP 3709/60, 940 01 Nové Zámky

 aNKETA_(3).pngIMG_20190131_094632.jpg

 

 


mzdyok2023.png

navrhy.png

 

 

326906455_2149225312134044_2043033808859498527_n.jpg


Peter Podbehlý    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Peter Podbehlý bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...