Verejná podpora pre Pétera Krékoa, ktorý sa stal obeťou mediálneho a politického lynču v Maďarsku

My, predstavitelia organizácií občianskej spoločnosti na Slovensku, vyjadrujeme podporu nášmu kolegovi vedcovi Péterovi Krekóovi, verejne činnej osobnosti a aktérovi maďarskej občianskej spoločnosti. Péter Krekó dostal vyhrážky smrťou po tom, čo provládne médiá a vedenie krajiny zámerne a hrubo skreslili jeho vyjadrenie pre portál POLITICO.

Odsudzujeme masívne útoky maďarských médií na osobnú integritu a ľudskosť Pétera Krekóa, opierajúce sa o nepodložené tvrdenia, že vyzýva na obetovanie života maďarských občanov v záujme získania politických výhod. Krekó vo svojom vyjadrení poukázal len na to, že vakcinačná stratégia maďarskej vlády, pôvodne sa opierajúca najmä o ruskú vakcínu, voči ktorej Maďari prejavujú značnú nedôveru, mohla významne prispieť k zníženiu ochoty ľudí sa zaočkovať. Môže to stáť veľa životov a následne to môže mať aj politické konzekvencie.

Veríme, že akademická sloboda a sloboda prejavu majú v dnešnej dobe prvoradú hodnotu, že Péter Krekó tieto hodnoty stelesňuje a odsudzujeme akýkoľvek pokus o umlčanie týchto hodnôt.

Podpísaní,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mi, a szlovákiai civil szervezetek alulírott képviselői, támogatásunkat fejezzük ki Krekó Péter tudós kollégánk, a magyarországi civil társadalom kiemelkedő szereplője iránt. Krekó Péter számos halálos fenyegetést kapott, miután a POLITICO hírportálon megjelent nyilatkozatát a kormánypárti médiumok és Magyarország kormánya szándékosan eltorzították és félremagyarázták.

Elítéljük a magyar sajtóorgánumok Krekó Péter személyes becsületét és emberi mivoltát sértő támadásait, amelyek azokra az alaptalan megállapításokra épülnek, miszerint Krekó a magyar állampolgárok életének feláldozására szólít fel politikai előnyökért cserébe. Krekó pusztán arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány hibás oltási stratégiája, amely eleinte a magyarok többsége által megbízhatatlannak ítélt orosz vakcinát helyezte előtérbe, vélhetően lényegesen hozzájárult az oltási hajlandóság csökkenéséhez. Ez emberéletekbe kerülhet, aminek utólag politikai következményei is lehetnek. 

Valljuk, hogy a szólásszabadság, valamint a tudományos kutatás szabadsága kiemelkedő értékek, amelyeket Krekó Péter munkásságával megtestesít. Elítélünk minden kísérletet ezen értékek eltiprására.

Aláírás,

 

Viera Žúborová, Bratislava Policy Institute (BPI)

Michal Vašečka, Bratislava Policy Institute (BPI)

Petőcz Kálmán, Chairman at Helsinki Committee for Human Rights in Slovakia

Grigorij Mesežnikov, Institute for Public Affairs (IVO) 

Laura Dittel, Carpathian Foundation (CF Slovakia)

Dagmar Kusá, Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA)

Jana Feherpataky-Kuzmová, Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO)

Elena G. Kriglerova, Centre for the Research of Ethnicity and Culture (CVEK)

Tomáš Kriššák. Nadácia Otvorenej Spoločnosti Bratislava (OSF)

Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu n.o. (CpF)

Daniel Milo, lawyer

Arpád Soltész, journalist and writer

János Vasík, reporter Rádio Pátria (RTVS)

Andrea Cox, DigiQ 


Viera Žúborová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Viera Žúborová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...