STOP výstavbe na Sekčove!

Vážení Sekčovčania,

nedávno v tichosti začali prvé kroky k bezohľadnému zastavaniu okolia ulíc Vihorlatská a Magurská, teda poslednej súvislej zelenej plochy tzv. severného sídliska Sekčov v lokalite, kde bolo zriadené posledné kvalitné detské ihrisko a ktoré padne za obeť plánovanej výstavbe.

Máme šancu to zastaviť!

My, podpísaní občania, vyjadrujeme prostredníctvom tejto petície nesúhlas so zámerom spoločnosti Ekoprim s.r.o. zrealizovať v bezprostrednej blízkosti ulíc Magurská a Vihorlatská výstavbu 9-podlažných budov. Tento typ výstavby by bol pre dané zelené územie devastačný a výrazne by zhoršil kvalitu života občanov mestskej časti a tejto lokalite.

Zároveň žiadame, aby Mesto Prešov v tejto súvislosti zamedzilo tento typ výstavby v danom území zmenou Územného plánu a aby parcela zostala ako trávnatá plocha s možným ďalším využitím pre tam žijúcich obyvateľov a ich deti napríklad rozšírením detského ihriska o ďalšie súčasti (workout, teqball, ...)

onlineobrpoetsekcov.png

6.7.2022 Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo zámer predaja pozemkov aj napriek nesúhlasu Výboru mestskej časti č.7 teda orgánu, ktorý priamo zastupuje požiadavky obyvateľov.  

Inými slovami - aj keď neexistuje presná zhoda, čo sa má na danom území nachádzať, existuje široká zhoda občanov, architektov, poslancov – že tam nemá byť tento typ zástavby.

Výstavba nových bytových domov v tejto lokalite spôsobí:

  • devastáciu kvality života občanov sídliska Sekčov
  • neúnosné preťaženie dopravy a parkovania v už teraz problematickej lokalite ulíc Magurská a Vihorlatská
  • zvyšovanie priemernej teploty kvôli hustej betónovej zástavbe charakteristickú pre toto sídlisko a teda k zhoršeniu kvality života
  • stratu biodiverzity a ohrozenie ekosystémov všetkých žijúcich organizmov, od ktorých sme závislí.

Ako občania mesta Prešov Vás týmto vyzývame, aby ste:

A. neodsúhlasili odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 14308/8, ostatná plocha o výmere cca 110 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Magurská a Vihorlatská.  

B. zamedzili tomuto typu výstavby v danom území zmenou Územného plánu  

C. zabezpečili, aby parcela zostala ako trávnatá plocha s možným ďalším využitím pre tu žijúcich obyvateľov a ich deti napríklad rozšírením detského ihriska o ďalšie súčasti (workout, teqball, ...).  

Žiadame vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo v Prešove, aby nerozhodovali bez súhlasu obyvateľov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti týchto ulíc.

Petičný výbor:

Michael Mikloško, predseda

Peter Ihnát, člen

Erik Kropúch, člen


Michael Mikloško    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Michael Mikloško bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...