Regulacia polovnictva

PETÍCIA ZA REGULÁCIU POĽOVNÍCTVA

  My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby prijala takú zákonnú úpravu podľa ktorej:

1.         Nezákonné usmrtenie psa poľovníkom bude trestným činom poškodzovania cudzej veci, bez ohľadu na hodnotu psa, ktorá sa už vyžadovať nebude. Sprísnenie podmienok na usmrtenie psa v poľovnom revíri aspoň na úroveň zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.

2.         Všetky poľovačky musia byť vopred aspoň 15 dní riadne nahlásené a zverejnené na dostupnom mieste (špecializovaná internetová stránka, nástenka mestského/obecného úradu a pod.).

3.         Sprísnia sa podmienky uznávania pozemkov za poľovný revír.

4.         Odstrel zveri bude povolený iba ľuďom s vyštudovanou SŠ/VŠ lesníckou, prípadne príbuzného odboru, alebo ľuďom, ktorí sa preukázateľne venujú poľovníctvu (kŕmeniu zveri, starostlivosti o revír) na území SR min. 7 rokov.

5.         V prípade zistenia neoprávneného odstrelu zveri, na ktorú nebolo vydané povolenie, bude strelcovi aj poľovnému hospodárovi daného revíru odobraný poľovnícky lístok a uložený zákaz výkonu poľovníctva.