Petícia za zachovanie a ďalšiu prevádzku tenisového areálu na Karpatskej ulici v Žiline

Zásady ochrany osobných údajov pre petíciu "Petícia za zachovanie a ďalšiu prevádzku tenisového areálu na Karpatskej ulici v Žiline"

Prevádzkovateľ údajov

silvia kupkovičová

Kontaktujte autora petície

Kontaktujte autora petície

Zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas aktualizovať. Odporúčame vám ich pravidelne kontrolovať.

Ako spracúvate moje osobné údaje, keď podpisujem petíciu alebo upravujem svoj podpis?

Aké osobné údaje o mne spracúvate a ako ich získavate?

 • Osobné údaje, ktoré sami poskytnete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Umiestnenie
  • Krajina
  • E-mailová adresa

Aké sú právne základy a účely spracúvania osobných údajov o mojej osobe?

 • Váš súhlas na tieto účely:
  • Na verejné zobrazenie mena, mesta, krajiny a komentára signatára online na stránke s podpismi.
  • Aby bol signatár informovaný o priebehu petície zasielaním e-mailov.
  • Aby boli informácie poskytnuté signatárom odovzdané osobám s rozhodovacou právomocou.

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ako dlho bude uchovávať moje osobné údaje?

Sprostredkovatelia

 • Peticie.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Peticie.com.

Práva dotknutých osôb

 • Právo získať informácie o spracúvaní ich osobných údajov
 • Právo na prístup k ich údajom
 • Právo na opravu ich údajov
 • Právo na vymazanie svojich údajov a právo byť zabudnutý
 • Právo na obmedzenie spracúvania ich údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať proti spracovaniu ich údajov
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...