Petícia za zachovanie a ďalšiu prevádzku tenisového areálu na Karpatskej ulici v Žiline

My, dolu podpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas s realizáciou zámeru vybudovať športovú halu v tenisovom areáli na Karpatskej ulici na Vlčincoch a prístupovú cestu k nej. Žiadame primátora mesta Žilina a poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, aby tenisový areál zachovali v prevádzke a investičné zámery s ním spojené sústredili na jeho vylepšenie, nie likvidáciu.

Žiadame tiež o definitívne stavebné utíšenie v tomto areáli a jeho bezprostrednom okolí tak, aby sa v súlade s Územným plánom zachovalo nielen športovisko, ale i existujúca zeleň v jeho blízkosti, vrátane nedávno vybudovaného detského ihriska, bezpečný prístup k nemu a súčasná kvalita života okolitých obyvateľov.


silvia kupkovičová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že silvia kupkovičová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...