Petícia za zachovanie a ďalšiu prevádzku tenisového areálu na Karpatskej ulici v Žiline

My, dolu podpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas s realizáciou zámeru vybudovať športovú halu v tenisovom areáli na Karpatskej ulici na Vlčincoch a prístupovú cestu k nej. Žiadame primátora mesta Žilina a poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, aby tenisový areál zachovali v prevádzke a investičné zámery s ním spojené sústredili na jeho vylepšenie, nie likvidáciu.

Žiadame tiež o definitívne stavebné utíšenie v tomto areáli a jeho bezprostrednom okolí tak, aby sa v súlade s Územným plánom zachovalo nielen športovisko, ale i existujúca zeleň v jeho blízkosti, vrátane nedávno vybudovaného detského ihriska, bezpečný prístup k nemu a súčasná kvalita života okolitých obyvateľov.


silvia kupkovičová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem silvia kupkovičová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...