Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu