Posilnenie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EU

Petícia

 

Porušenie nedotknuteľnosti ukrajinských hraníc a anexia Krymu Ruskou federáciou poukázali na inštitucionálnu nepripravenosť EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej a obrannej politiky.

Reakcia EÚ na militantné a nedemokratické dianie na Ukrajine je nedostatočná a neúčinná. Neschopnosť včasne reagovať na vývoj situácie a nejednotnosť v otázke zavedenia ekonomických sankcií a ich rozsahu považujeme za zlyhanie EÚ ako jedného z hlavných aktérov svetovej politiky a nositeľa demokratického odkazu európskej histórie.

Ako občania SR a EÚ požadujeme, aby sa existujúci inštitucionálny rámec jednotnej zahraničnej politiky EÚ pretvoril a posilnil tak ideu EÚ ako spoločenstva štátov, ktoré sú pripravené a schopné ochrániť demokratické hodnoty členských i okolitých štátov.

Na základe uvedeného vyzývame NRSR aby svojím uznesením zaviazala Vládu SR iniciovať, resp. presadzovať kroky, ktorých cieľom je reforma zahraničnej politiky EÚ, jej inštitucionálne posilnenie a vytvorenie efektívnych nástrojov spoločnej obrannej politiky. Za týmto účelom sa obraciame na NRSR s nasledujúcou výzvou:

1. „Vyzývame NRSR, aby svojím uznesením zaviazala Vládu SR iniciovať rokovania v rámci príslušných inštitúcií EÚ o reforme spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, aby sa uľahčila a urýchlila procedúra, ktorá vedie k zaujatiu jednotného stanoviska a to aj pomocou tzv.  hlasovania dvojitou väčšinou. ” *

2. „Vyzývame NRSR, aby svojím uznesením zaviazala Vládu SR iniciovať rokovania v rámci príslušných inštitúcií EÚ o vytvorení spoločnej obrannej politiky na základe zásad kolektívnej obrany, t.j. aby bola vojenská agresia proti jednému členskému štátu EÚ považovaná za agresiu proti všetkým členským štátom EÚ.”

 

* To znamená, že na prijatie rozhodnutia nie je potrebný jednohlasný súhlas všetkých členských štátov Únie.


Zdroj : http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_sk.htm

 

 


Roman Jančiga    Kontaktujte autora petície