Ponechajme pôvodné vstupné monumenty!

Som za to, aby vedenie mesta Dubnica nad Váhom ponechalo na vstupoch do Dubnice nad Váhom pôvodné historické monumeny a tieto zrevitalizovalo do pôvodnej podoby.