Pokrok pre rezidentov, BA - NM

Dobrý deň,
 
sme skupina obyvateľov a susedov lokality Pokrok, Bratislava - Nové Mesto. Veľa z nás tu býva celý život, chodili tu do školy naši rodičia, my, i naše deti. Vlastníme tu nehnuteľnosti a trávime svoj každodenný život, pracovný aj voľný čas. Zavedením dopravných zmien v taktomto radikálnom rozsahu sa nám výrazne obmedzil životný komfort, bezpečnosť, denné fungovanie a starostlivosť o deti. Preto prosíme volených zástupcov Mestskej časti BA - NM, aby prehodnotili svoje rozhodnutie. Našim cieľom sú každodenné základné potreby:
 
1) dostať sa bezproblémov domov/ z domu
 • Všetky autá, parkujúce na parkoviskách Thurzova, tj. cez 160 áut majú k domu po novom iba 2 prístupové cesty. Navyše, autá prichádzajúce pôvodne z Pionierskej ulice, musia odbočiť už na Legerského, tj. na Sibírskej ulici v smere na Kyjevskú sa značne zvýši počet prechádzajúcich áut.
 • Na ul. Sibírska je odklonené aj zásobovanie potravín Kraj.
 • Obyvatelia Sibírskej a Piešťanskej majú výrazne obmedzené prístupové cesty domov.
 • Výjazd z parkoviska Thurzova znemožnený smerom na Račiansku ulicu.

2) možnosť bezproblémového rozvozu detí do MŠ, prípadne ZŠ

 • Po ceste do práce sme deti vedeli bezproblémov zaviesť do MŠ/ ZŠ a pokračovať ďalej po svojej línii do práce/ za povinnosťami. Aktuálne je potrebné z východnej časti Pokroku vyjsť na už beztak frekventované hlavné cesty do zápchy (Račianska alebo Pionierska ul), postaviť sa do zápchy a podielať sa na jej zväčšovaní, čeliť neskorým príchodom a stresu, vracať sa potom späť do štvrti (obklukou) za účelom vyloženia dieťaťa (viac emisií, viac hluku, viak času v aute).
 • Tento bod samozrejme neznamená, že nevieme ísť zaniesť deti do škôlok pešo. Niektorí z nás nedostali spádovú škôlu (áno vďaka aj za to, že sme vôbec nejakú v 21.storočí dostali). Musíme ale prejsť dlhšiu trasu ako je štandard. Nie vždy je možné ísť pešo a cesta špeciálne s menšími deťmi je obtiažnejšia. Trvá niekoľkonásobne dlhšie ako, keď ide sám dospelý.

3) nájsť voľné parkovacie miesto na beztak radikálne obmedzených plochách 

 • Mnohým rezidentom nové dopravné značenie skomplikovalo hladanie voľných parkovacích miest. Ak napr. ľudia zo Sibírskej nenájdu pri svojom dome voľné parkovacie miesto, namiesto jednoduchého pokračovania v smere, musia točiť celú štvrť.
 • Obyvatelia Račianskej 61- 65 a ich parkoviská pred domom - zjednosmernili ste parkoviská, ktoré fungovali bez väčších problémov a bez nehody. Jednoduchým vstupom na prvé parkovisko sme mohli kontinuálne prejsť na druhé a hladať voľné miesto. Teraz si to vyžaduje 2x okruh, tj. zase viac hluku a emisií. Okrem iného je rezidentom z druhého parkoviska vylúčená možnosť otočiť sa na blízkom obratisku smer RAČA. Musia prejsť až na prechod cez kolajnicovú trať, pri Kominárskej ul.
 • Znemožnenie prejazdu z parkoviska Thurzova na Račiansku ul., namiesto toho musíme vyjsť na Pioniersku rovno do semafórov, kde sa podielame zase na zvýšenej premávke popod okná rezidentom zo Sibírskej 60 - 64 a zahusťujeme zápchu na križovatke.
 • Pri všetkých týchto bodoch rezidenti vyprodukujú viac hluku, viac emisií a viac času strávia v aute.
4) bezpečnosť rezidentov
 • Samotní rezidenti štvrte sú diskriminovaní voči cyklistom a kolobežkárom, ktorí majú umožnenú dvojsmernú premávku. Navyše majú cyklisti svoj pruh aj na Pionierskej. Malé deti využívať vozovky na tento účel nebudú a pri nedisciplinovaných cyklistoch budú vznikať kolízne situácie s autami.
 • Vodiči napriek predpísanej 30tke jazdia rýchlejšie, lebo neočakávajú oproti idúce auto (zistenie z úseku Sibírskej, ktorá sa stala jednosmerkou).
 • Mnohonásobne sa zvýšil počet áut prechádzajúcich od Legerského ku Kyjevskej. Tým sa výrazne znižuje bezpečnosť pre deti a chodcov.
 • Zbiehanie sa áut z vedlajšej cesty (do kopca) s výjazdom na frekventovanú hlavnú cestu - Pioniersku môže tiež prispieť ku kolíznym situáciam.
 • V neposlednom rade celá táto zmena nebola jasne odkomunikovaná, ani len s upozorneniami na zmenu organizácie dopravy, čo vyvolalo extrémny chaoz a množstvo ďalších kolíznych situácií.

5) starostlivosť o blízkych

 • Výpomoc rodičom, starým rodičom alebo naopak mladým rodinám s deťmi sa stane predmetom ďalších nákladov. Rodiny s deťmi, kde chodia pomáhať strážiť starí rodičia, prípadne opatrovateľky v čase choroby alebo iných neočakávaných povinnostiach minú 100 návštevníckých hodín behom 2 mesiacov. Zvážte prosím aspoň pre vybranú skupinu rezidentov, ktorí sú na výpomoc blízkych odkázaní zvýšiť počet návštevníckych hodín/ rok. Aj za cenu každoročného schvaľovania extra hodín navyše, prípadne symbolickým doplatkom za extra hodiny.
 
Bratislava - Nové Mesto na svojej oficiálnej Facebook stránke uverejnilo stanovisko:
 
Štvrť Pokrok doposiaľ fungovala ako skratka, ktorou si šoféri osobných áut skracovali cestu medzi zápchami na Pionierskej a Račianskej ulici. S cieľom zlepšiť bezpečnosť v štvrti, obmedziť hluk aj intenzitu dopravy sme uskutočnili viacero zmien v organizácii dopravy.Veríme, že si všetci rýchlo zvykneme na pozitívne dôsledky, ktoré nám zmena organizácie dopravy prinesie.
 
Nové dopravná situácia vo finále spôsobí vyššiu intenzitu tranzitnej dopravy rezidentov, vyššie emisie, viac hluku a viac hodín ročne v aute. Tieto zmeny mali pomôcť rezidentom bývať komfertnejšie a bezpečnejšie vo svojej štvrti a nie im komplikovať každodenný život. 
 
Ak ste sa našli v niektorom z uvedených bodov, prosím, podpíšte nám našu petíciu. Ďakujeme za dôveru a za šírenie petície medzi susedov, ktorých sa to týka.

Pokrok pre všetkých :)


Andrea Kováčiková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Andrea Kováčiková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...