Petícia za zrušenie vysielania Telekom "vianočnej" reklamy

My dolu podpísaní nesúhlasíme s vysielaním reklamy Telekom ktorá sa chcela niesť vo vianočnom duchu, ale nemá s ním nič spoločné. Nechceme v každom reklamnom breaku počúvať o spermiách a tesných slipoch. Pokiaľ nedôjde k náprave, odstupujeme od zmlúv so spoločnosťou Telekom.