Petícia za zrušenie vysielania Telekom "vianočnej" reklamy

My dolu podpísaní nesúhlasíme s vysielaním reklamy Telekom ktorá sa chcela niesť vo vianočnom duchu, ale nemá s ním nič spoločné. Nechceme v každom reklamnom breaku počúvať o spermiách a tesných slipoch. Pokiaľ nedôjde k náprave, odstupujeme od zmlúv so spoločnosťou Telekom.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Daniela na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.







Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...