Petícia za zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody

Krypto_dane-logos.jpeg

 My, podpísaní občania touto petíciou žiadame zrušenie alebo zníženie dane z kryptomien a zrušenie 14% zdravotné odvody

POZOR!

PRI PODPISE ELEKTRONICKEJ PETÍCIE UVEĎTE NIELEN MESTO, ALE CELÚ ADRESU TRVALÉHO POBYTU!

INAK JE PODPIS NEPLATNÝ!

Príjem z kryptomeny fyzické osoby zdaňujú sadzbou 19% alebo 25%, v závislosti od výšky základu dane daňovníka. Taktiež je potrebné dať do popredia aj informáciu, že tento druh príjmu podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14%. Zdravotné poistenie sa zaratáva prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

33% je extrémne veľa.

Priklady:

Portugalsko, Švajčiarsko, Nemecko, Singapur, Malta, Cyprus, Bermudy = 0% daň

 ČR 15%, Poľsko 17% alebo 32%, Rakúsko 0% 55%, Maďarsko a Rumunsko 0%, 15% alebo 20%, Lichtenštajnsko 0% alebo 8%