Petícia za zmenu rozvrhu

My, študenti dole podpísaní pod touto petíciou žiadame vedenie fakulty, aby zvážilo učinenie zmien v rozvrhu študentov 3. ročníka odboru verejná správa. Na základe výsledkov žiadostí o internát, v ktorej nebolo vyhovené väčšine študentov nášho odboru bola posunutá informácia od členov študentskej AS FV, že na základe takejto situácie bude tvorený aj rozvrh. Na základe tohto rozvrhu sa študenti fakulty dostávajú do situácie, že by mnohí museli cestovať viac ako 100km denne a v istých prípadoch aj 300km.

Plne chápeme zložitosť tvorenia rozvrhu na vysokej škole a sme presvedčení, že vedenie našej fakulty si praje najlepšie podmienky pre svojich študentov a to ako na úrovni výučby, priestorov fakulty ale aj psychickej pohody študentov a preto si myslíme, že je nevyhnutné učiniť zmeny vo vyššie spomenutom rozvrhu.


Viktória Zagyiová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Viktória Zagyiová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...