Petícia za zachovanie vlakových spojov v Hornej Strede

Petícia  v zmysle zákona 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve

1. Žiadame, aby boli v Hornej Strede obnovené všetky vlakové spoje a vlaky stáli aj tu.

2. Žiadame, aby bol pridaný nový ranný spoj, ktorý pôjde smerom na Bratislavu o 6:45, aby študenti stíhali prísť včas na stredné školy na 08:00 hodinu.

Chceme priniesť spravodlivosť aj k nám do Hornej Stredy a požadujeme teda iba obnovenie starých vlakových spojov + jeden vlakový spoj navyše, ak by bol možný. Ak možný nebude, tak aspoň obnovte staré vlakové spoje alebo nájdite iný spôsob, tak aby od nás ľudia mohli chodiť za prácou aj do škôl ako kedysi.

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa zapojíte do tejto petície a pomôžete nám tak podporiť a umožniť cestovanie do prác a škôl!


Michaela Veselá    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michaela Veselá na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...