Petícia za zachovanie statusu národného parku pre Národný park Malá Fatra

Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Na Slovensku nás je 5,5 milióna a to môže pokojne znamenať 5,5 milióna rôznych názorov. Tak to má byť a vôbec to nevadí - dôležitý je vzájomný rešpekt - to znamená byť dobrým človekom. 

Názory môžu byť rôzne, ale prírodu máme jednu - rovnakú a spoločnú. Nemôže nám byť jedno, čo s ňou bude. Príroda je tu od nepamäti a rovnako tak dlho tu aj bude. Naša veľkosť je s veľkosťou prírody neporovnateľná. A napriek tomu všetkému nám príroda dáva vlastne úplne všetko. Obživu, radosť, otvára turistické možnosti, je základom cestovného ruchu - uhlov pohľadu je skutočne mnoho.

Nielen brať, ale aj dávať. Dary od prírody sú nezištné a naša vďaka by to mala zohľadňovať. Naša vďaka môže mať tiež mnoho podôb - no všetky by nejak mali pomôcť prírode. Či už aktívne - zberom odpadkov, šírením osvety alebo rešpektovaním faktu, že vpríropde nie sme sami; alebo pasívne - upozorňovaním na nesprávne konanie alebo podporu správnej veci.

Posledné dni počúvame o plánoch zmeniť status Národného parku Malá Fatra na status prírodného parku. Bežný človek si možno následky nevšimne na vlastnej koži hneď, ale naša prírodá je spoločným bohatstvom. Zmena tohto statusu by mala mnoho následkov - všetky ale spája konanie, ktoré je v kontrastnom rozpore s tým, čo nám má ochrana takéhoto prírodného klenotu priniesť. To nemôžeme dopustiť.

Áno, zatiaľ na úradných stoloch možno nie sú žiadne konkrétne návrhy. Ale ak sa niečo také môže stať, treba sa o tom rozprávať už v zárodku. A nemá to byť diskusia jednostranná, alebo bipolárna. Má to byť hlavne diskusia v záujme našej prírody. 

Politici argumentujú, že Malá Fatra nespĺňa kritériá Medzinárodnej únie na ochranu prírody, ktorá ustanovuje, že národnáý park má mať minimálne 50 percent bezzásahového územia. Áno, je pravda, že tento národný park takého kritérium nespĺňa. Nutno však podotknúť, že ide len o odporúčanie a nie záväzné kritérium. Neznižujme ďalej ochranu prírody, Malej Fatry.

Mala Fatra je jedinečný klenot. Mnoho kveteny, mnohé živočíšne druhy, zachovalé ekosystémy, historicky prepojené s kultŕou a turizmom. Niečo také jedinečné si zaslúži našu ochranu, našu pomoc, našu podporu. 

My, dolupodpísaní, žiadame, aby Národný park Malá Fatra ostal aj naďalej národným parkom a aby sa tento národný park ušetril od zmeny statusu, či od zmenšenia plochy zodpovedajúcej statusu "národný park". Sme proti akémukoľvek zníženiu miery ochrany prírody v oblasti Malej Fatry.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Niko Staš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...