Petícia za zachovanie pôvodnej trasy linky číslo 36 a rozšírenie jej časového intervalu a trasy v rámci Záhorskej Bystrice

d7a90ada-cf18-4351-a158-755f2090ba61.jpg

Podpísaní podporovatelia petície, osoby žijúce, študujúce, podnikajúce i cestujúce v hlavnom meste SR Bratislave, vzhľadom na skutočnosť, že

- s účinnosťou od 5. augusta 2023 majú nastať zmeny v bratislavskej MHD, týkajúce sa autobusovej linky č. 36, ktorými dôjde k odrezaniu Záhorskej Bystrice od priameho spojenia s Dúbravkou;

- autobusová linka č. 36 v súčasnosti predstavuje jediný priamy spoj spájajúci Záhorskú Bystricu s električkovými spojmi v Dúbravke, a tým je nenahraditeľným spojom aj s Karlovou Vsou i zvyškom mesta, keďže po električkovej radiále zabezpečuje dostupnosť ďalších lokalít Bratislavy;

- autobusová linka č. 36 v súčasnosti je rýchlym a priamym spojom s Dúbravkou, ktorý využívajú najmä žiaci základných a stredných škôl prispievajúcim osobitne k bezpečnosti a efektivite dopravy školopovinných detí a mládeže;

- autobusová linka č. 36 v súčasnosti zabezpečuje dôležité prepojenie Záhorskej Bystrice i Dúbravky s občianskou vybavenosťou osobitne aj spojením s obchodným centrom a nemocnicou Bory; 

- avizované zmeny v bratislavskej MHD neprinášajú žiadnu primeranú alternatívu súčasnej linky č. 36; nie je ňou ani spojenie linkou č. 216 k lokalite Bory, ktorá má hodinový interval a je nedostačujúca, a ani nepriame spojenie linkami č. 216 a č. 30 v smere do Dúbravky, znamenajúce dva prestupy, významné časové zdržanie a potenciálne zníženie bezpečnosti prepravy maloletých i ďalších cestujúcich;

- trasovanie linky č. 36 v smere do Dúbravky je rokmi osvedčený, overený, efektívny a verejnosťou vyžadovaný spôsob dopravného spojenia a zachovanie trasovania linky i jeho rozšírenie v Záhorskej Bystrici spolu s rozšírením jej časového intervalu je vo verejnom záujme, nad ktorým neprevážia žiadne iné hľadiská deklarované pri zmenách v MHD;

žiadame

hlavné mesto SR Bratislavu ako samosprávny celok zabezpečujúci miestnu verejnú dopravu v Bratislave a ako stopercentného akcionára Dopravného podniku Bratislava, akciovej spoločnosti i samotný Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, aby vykonali také opatrenia v prevádzke MHD, ktorými bude zachovaná - resp. čo najskôr prinavrátená - pôvodná trasa linky číslo 36 a zabezpečené rozšírenie jej trasy v rámci Záhorskej Bystrice i rozšírenie jej časového intervalu.  


Miestny úrad BA-Záhorská Bystrica    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Miestny úrad BA-Záhorská Bystrica bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...