Petícia za zachovanie Múzea SNP v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Múzeum SNP v Banskej Bystrici je konsolidovaná a medzinárodne uznávaná vedecká a múzejná inštitúcia s partnerskými múzeami, univerzitami a vedeckými inštitúciami v mnohých krajinách sveta. Múzeum SNP sa venuje dejinám Slovenska v rokoch 1938 až 1945 s presahmi pred aj za toto obdobie. Nie sme v žiadnom prípade múzeom vojenského charakteru a odmietame vnucovanie výlučne vojenskej orientácie vo vede, výskume, prezentácií a zbierkotvornej činnosti. Chceme skúmať dejiny tejto významnej etapy našej vlasti v plnom rozsahu. Chceme ich prezentovať bez nánosov ideológie a nanucovania jednostrannej orientácie. Vyzývame ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby prehodnotila chybné rozhodnutie obsiahnuté v memorande podpísanom s rezortom obrany. Podriadenie Múzea SNP pod Vojenský historický ústav znamená degradáciu špičkového múzea na organizáciu bez právnej subjektivity a možnosti samostatného rozhodovania. Múzeum SNP si v týchto dňoch pripomína 66 výročie od svojho vzniku a vo svojej doterajšej histórii nikdy nebolo tak ohrozené vo všetkých svojich činnostiach ako teraz. Za posledných 15 rokov sme vytvorili organizačne aj odborne vyprofilovanú organizáciu, ktorá sa v mnohých oblastiach dostala do povedomia ako líder nielen v rámci Slovenska ale aj v európskom priestore. Žiadame aby bol zastavený plánovaný proces delimitácie Múzea SNP pod rezort obrany, pretože to nie je odborne zdôvodniteľné. Chyby sa robia ľahko, ale ťažko sa odstraňujú.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Múzeum SNP bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...