Petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách

WhatsApp_Image_2021-11-05_at_2.04_.13_PM_.jpeg

My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy.

Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. Nechceme návrat do obdobia spred roku 1989.

Žiadame preto predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, stiahnuť aktuálny návrh novely, vrátiť sa k vecnej diskusii a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a zredukovanie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia v záujme budúcnosti a konkurencieschopnosti Slovenska.

Predseda petičného výboru:

  • Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík,  rektor STU 

Petičný výbor: 

  • Dr. h. c. prof. Dr. Ing.  Oliver Moravčík,  rektor STU 
  • prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK
  • doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda RVŠ
  • Bc. Filip Šuran, predseda ŠRVŠ

STU, UK, RVŠ, ŠRVŠ    Kontaktujte autora petície