Petícia za vyhlásenie Ruska za teroristický štát

24. februára 2022 bez logického zdôvodnenia vydal vojnový zločinec Vladimír Putin rozkaz zaútočiť na Ukrajinu. Násilie, ktoré páchajú ruskí vojaci na civilnom obyvateľstve nie je ospravedlniteľné žiadnou propagandou, ktorú šíria pro-rusky orientovaní pomýlení užitoční hlupáci a platení agenti, spolupáchatelia. V čase, keď digitálne technológie dokážu instantne dokumentovať neľudské zločiny ruskej armády nesmie existovať pochybnosť o tom, kto je vinný.

Rusko dlhodobo pôsobí na medzinárodnej svetovej scéne ako sila zla, ako štát, ktorý aktívne pracuje na rozklade svojich susedov, ako štát, v ktorom slovo sloboda neznamená vôbec nič, ako štát a režim, ktorý sa svojimi praktikami identifikuje s tou najhroznejšou časťou ľudských dejín. Rusko je štát, ktorý zabíja nevinných ľudí, napáda svojich susedov, vraždí svojich vlastných občanov, vyhráža sa svetu atómovým holokaustom a pácha zverstvá, ktoré každý súdny človek a každý štát vážiaci si ľudské práva musí bezpodmienečne odsúdiť a zavrhnúť.

Touto petíciou, aj keď jej význam môže byť iba symbolický, chceme vyjadriť vôľu občanov Slovenskej Republiky jednoznačne deklarovať podporu našim ukrajinským bratom v ich spravodlivom a čestnom boji a nezmazateľne označiť Rusko ako teroristický štát, ako pôvodcu zla, ako agresora, ktorý rozpútal zbytočnú vojnu a ako vraha, ktorý zabíja bezbranných ľudí.

Slovenská Republika potrebuje ísť v medzinárodnom spoločenstve príkladom a politickí predstavitelia nesmú váhať toto vyhlásenie prijať. Rusko musí byť izolované na každej úrovni a my mu nesmieme umožniť návrat do civilizovaného sveta, kým jeho režim nezmení svoje smerovanie, či už to potrvá roky, alebo celé generácie.

 


Občania, ktorí milujú Slovensko    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Občania, ktorí milujú Slovensko na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...