Petícia za odmrazenie príspevku na stravovanie pre zamestnancov

Petícia za zachovanie príspevku na stravovanie v podobe, ktorá reálne pomáha zamestnancom zabezpečiť si vyvážené stravovanie počas pracovného dňa.

Žiadame, aby Vláda SR, s prihliadnutím na zložitú sociálnu situáciu ľudí, upravila zákon o cestovných náhradách a umožnila tak opätovné automatické zvyšovanie príspevku na stravovanie zamestnancov o index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Žiadame, aby Vláda SR najneskôr k 31. decembru 2020 zrušila „zmrazenie“ výšky príspevku na stravovanie zamestnancov, ktoré schválila zmenou zákona o cestovných náhradách na svojom rokovaní 7. mája 2020.  

Zdôvodnenie:

Vláda SR totiž 7. mája 2020 rozhodla o úprave zákona o cestovných náhradách tak, že zastavila uplatňovanie § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách, podľa ktorého sa automaticky zvyšuje suma stravného pri pracovných cestách zamestnancov, ak rast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní prekročí hodnotu 5%.

Po prekročení tejto hranice sa automaticky upravuje aj výška príspevku na stravovanie zamestnancov (príspevok zamestnávateľa na cenu teplého jedla vo firemnej kantíne, resp. na tzv. gastrolístok).

Vláda toto automatické zvyšovanie zastavila až do 31. decembra 2021. Vláda SR svoje rozhodnutie o nezvyšovaní príspevku na stravovanie zamestnancov odôvodnila snahou pomôcť podnikateľom v čase prepadu ekonomiky.

Toto rozhodnutie však ignoruje fakt, že hlavným cieľom príspevku na stravovanie je pomôcť zamestnancom v tom, aby si vedeli pri rastúcich cenách jedál a nealkoholických nápojov zabezpečiť adekvátne stravovanie počas pracovného dňa.

S plným prihliadnutím na situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 a jej dopadmi na podnikateľov, žiadame  aby Vláda SR prihliadala nielen na potreby podnikateľov, ale aj na zhoršenú sociálnu situáciu zamestnancov!    

Požadujeme preto, aby Vláda SR zohľadnila aj rast cien jedál a nealkoholických nápojov a najneskôr k 31. decembru 2020 opäť „odmrazila“ výšku príspevku na stravovanie zamestnancom a obnovila sociálny prínos tohoto príspevku.

Ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní totiž už v januári 2020 stúpli o 5,4 %, na základe čoho bola Vláda SR prostredníctvom MPSVaR v zmysle § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách povinná sumu stravného pri pracovných cestách zamestnancov  a teda aj príspevok na stravovanie zvýšiť práve o 5,4% najneskôr od 1. júna 2020.

Namiesto toho Vláda SR 7. mája 2020 rozhodla ozmrazení“ príspevku na stravovanie na obdobie až do 31. decembra 2021. Pričom aj v ďalších mesiacoch roku 2020, resp. 2021 je viac ako pravdepodobný ďalší rast cien jedál a nápojov, čo znamená, že príspevok na stravovanie prestáva plniť svoj účel, nakoľko si zamestnanec v čoraz väčšej miere bude musieť na stravovanie v zamestnaní doplácať z vlastných peňazí.

Vláda SR po schválení „zmrazenia“ príspevku na stravovanie argumentovala očakávanou zhoršenou ekonomickou situáciou zamestnávateľov. Všetky relevantné slovenské inštitúcie však očakávajú, že po prepade ekonomiky v tomto roku, bude budúci rok ekonomika rásť. Samotné Ministerstvo financií SR očakáva v roku 2021 rast ekonomiky na úrovni +6,8 %.

Aj preto považujeme rozhodnutie o zmrazení príspevku na stravovanie až do konca roka 2021 za antisociálne, protizamestnaneckéjednostranne propodnikateľské a zároveň aj za neprimerané prenášanie časti bremena dôsledkov spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 len na zamestnancov


ECHOZ - Energeticko-Chemický odborový zväz    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že ECHOZ - Energeticko-Chemický odborový zväz bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...