Petícia spisovateľov, vedcov, umelcov a i. - vyjadrenia podpory I. Korčokovi.

 

My, ľudia zo spisovateľských a iných okruhov umenia a vedy, intelektuáli, rovnako aj ďalší tvoriví a podobne zmýšľajúci občania

 

vyjadrujeme podporu Ivanovi Korčokovi v jeho prezidentskej kandidatúre v 2. kole prezidentských volieb  06. 04. 2024.

Každý z podpisujúcich si môže pri podpisovaní slobodne sformulovať svoje vlastné argumentované zdôvodnenie:   ...

 

Ide o našu budúcnosť, ide o veľa, ide o všetko.

 

Chcel by som vás preto poprosiť

o vyjadrenia podpory.

 

Ďakujem. 

Mgr. Erik Markovič, PhD.,
vedúci Literárnej nadácie Studňa
a v 2018 - 2021 predseda AOSS,
(Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska)
 
 
 
CELÝ TEXT VÝZVY:
 

Vážené kolegyne a kolegovia zo spisovateľských a iných okruhov umenia a vedy, intelektuáli, rovnako aj ďalší tvoriví a podobne zmýšľajúci ľudia

 

chcel by som vás poprosiť s úctou k vášmu písaniu, dielu, tvorbe, pôsobeniu - o vyjadrenie podpory Ivanovi Korčokovi v jeho prezidentskej kandidatúre v 2. kole prezidentských volieb.

 

A to ale trochu inou formou, v akej bola väčšina výziev petícií, zoznamov vybraných významných signatárov, ktoré bolo alebo aj nebolo možné podpísať, či pripojiť sa vyjadrením podpory, kde sa podpisom vyjadril najmä len súhlas s úvodným textom petície.

 

V rámci tejto petície si môže každý z vás napísať slobodne sám za seba svoj text prehlásenia. 

 

Domnievam sa, že ani nie je veľmi potrebné  príliš vysvetľovať, prečo táto iniciatíva vznikla a jej zmysel.

 

Tí, ktorí rozumejú, sami vedia, prečo. Aj napriek všetkému v kampani dobrému, aj napriek rysujúcej sa nádeji – ešte nie je nič isté. Bolo by chybou uchlácholiť sa mierne nádejnými poslednými prieskumami. Je potrebné zapojiť všetky sily, a čo najpremyslenejšie, aby sme nepremárnili pozitívne vytvorenú šancu. Využiť rýchlo aj ďalšie ponúkajúce sa možnosti. Využiť čas úplne až do konca.

 

Tí z vás, ktorí to vnímajú tiež takto a cítia zodpovednosť a chceli by pomôcť, môžu nasledujúcimi viacerými spôsobmi, podľa miery času, podľa vlastnej voľby a uváženia:

 

- 1. môžu písať svoje vyjadrenia a zdôvodnenia na svoj FB a aj na FB stránku, ktorú som k tomu vytvoril. – Argumenty, postrehy presviedčajúce zdôvodnenia – prečo je veľmi dôležité zúčastniť sa týchto volieb, prečo sú veľmi dôležité, prečo odporúčate voliť I. Korčoka, a pod.

Link a) FB stránky vyjadrení podpory: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557679091394

 

Tí napr. zo starších spisovateľov, ktorí nemajú FB kontá, (nemôžu na túto stránku alebo mne poslať na FB svoje vyjadrenia s pomocou svojich blízkych cez ich FB), ale aspoň  pracujú s mailom, ak prípadne chcú, môžu vyjadrenia poslať na adresu Studne: studna.ln(zavináč)gmail.com  Tieto texty by som s dovolením autorov zverejnil na niektorých zo stránok, ktoré spravujem. Viaceré z nich majú niekoľko tisíc sledovateľov  a tomu zodpovedajúci dosah. Chcel by som ich tak využiť v záujme tejto dobrej veci nás všetkých. Prípadne ak by ste nemali nanovonapísané, môžete poslať aj staršie texty, na dodatočné zväčšenie ich dosahu čítanosti.

Link b) www stránky vyjadrení podpory:  https://06042024.nicepage.io/

Poistný iný mail: erik.markovic.erik(zavináč)gmail.com

 

- 2. alebo je možné podpísať len petíciu na stránke petícií, s alebo aj bez vyjadrenia: 

https://www.peticie.com/peticia_spisovateov_vedcov_umelcov_a_i_-_vyjadrenia_podpory_i_korokovi

 

- 3. alebo aspoň v minimálnej forme, pre tých, čo viac nestíhajú – môžem postupne, kto ako napíše a vyjadrí aj len jednoduchý súhlas s uvedením svojho mena, – zaradiť v tomto poradí dané mená osobností pod tento status, a na príslušné stránky – kde by tak mohli byť uvedené osobnosti, ktoré len uvedením svojho mena vyjadrujú podporu voľbe Ivana Korčoka. 

Výzva a prosba je otvorená všetkým.

 

…………………………………………………………………………………………………

Prečo som vymyslel tento projekt? S akým cieľom? 

Vďaka tomu, že roky som pôsobil vo vydavateľskom a spisovateľskom prostredí, aj kedysi ako predseda AOSS, poznám mnohých spisovateľov, umelcov, vydavateľov atd., tak viem,  že prevažná väčšina z vás zastáva prozápadné demokratické postoje.  A že azda až na niekoľko výnimiek takmer nik by nechcel  návrat vplyvu Ruska, ba ani jeho zväčšenie, stratu slobody – alebo jej postupné okliešťovanie.  Keďže však väčšina z vás sa pochopiteľne radšej venuje písaniu svojich umeleckých textov a nie textov vyjadrujúcich sa k politike, tak verejnosti nie sú možno dostatočne známe  postoje a názory vás všetkých.

A na tento zámer má slúžiť táto iniciatíva, času je málo, len niekoľko dní, hodín,  do tlačených denníkov a iných médií sa pochopiteľne nemohli dostať stanoviská vás všetkých, aj preto som zriadil FB a aj www stránku, kde bude možné čo najrýchlejšie zverejniť vaše stanoviská k voľbám, kde si ich bude môcť prečítať väčšie množstvo ľudí, znásobiť ešte rýchlo naposledy efekt presviedčania a mobilizácie, moratórium sa na FB nevzťahuje.

 

Prosím všetkých o posledný vzmach aktivizácie. Každý vie sám podľa seba, čo má robiť. Pomyslime, prosím už len na to, že kam ruská brutálna moc vkročila, ako prvých začala perzekvovať a krágľovať práve proti nim uvedomelú časť inteligencie, úplne podobne to tak zamýšľali, ako uniklo z tajných plánov, aj po dobytí Kyjiva. To všetko by hrozilo v takom prípade aj nám, a v nápadne  jemnejších formách už aj začala realizovať súčasná vláda ihneď po dostaní sa k moci v prvom kroku - práve proti zatiaľ niektorým kultúrnym inštitúciám.

 

…………………………………………………………………………………………………

Osobné dôvody: Príliš sa to o mne nevie, pochádzam z rodiny perzekvovanej počas totalít, dedko sa musel skrývať pred ľudákmi v Slovenskom Raji, neskôr  2 odvlečení do sovietskych gulagov, jeden do Jáchymova. Na sklonku socializmu som ako gymnazista postupne začínal protirežimnú činnosť, začal nadväzovať kontakty s niektorými polotajnými protikomunistickými zoskupeniami.

 

Odrazilo sa to neskôr aj v mojej literárnej tvorbe.

 

Prvýkrát som sa rozhodol verejnejšie angažovať v predvolebnej kampani Zuzany Čaputovej, spojili sme sily v rámci jednej agentúry s režisérmi, kameramanmi a ďalšími. Vtedy sa ukázalo, že má zmysel sa viac verejne angažovať a aj reálne tým niečo pozitívne dosiahnuť. I. Korčok by bol dôstojným pokračovateľom Z. Čaputovej.

 

Prítomnou iniciatívou som chcel využiť aj skúsenosti tvorenia svojich výziev ako kedysi ešte predsedu AOSS. Napr. pred voľbami 2020, aj výzvu KBS proti fašizácii a extremizácii. Proti extrémistickým silám, ako sa neskôr ukázalo, tajne platených z Ruska. S prosbou som vyzýval napr. v texte v SME všeobecne ľudí vrátane spisovateľov k vyjdeniu z komfortnej zóny nedostatočnej aktivizácie. Myslel som si, že dôjde pod dojmom následných udalostí k väčšiemu počtu aktivít a textov.

 

Vďaka rodinnému osudu a s tým spojenej aj tragickej predurčenosti (časť našej rodiny z Mukačeva, niektorí z najbližších ľudí, aj to aj odtiaľ, z Ukrajiny, sú už žiaľbohu po smrti), som sa v literárnych textoch snažil upozorňovať na rastúce nebezpečenstvo z východu, v apokalyptickej básnicko-filozofickej vízii napísanej pred rokom 2015 a uverejnenej v roku 2020 v časopise Fraktál som rozvíjal ako memento  víziu vypuknutia nakoniec veľkej vojny na Ukrajine, písal výzvy lídrom Západu, aby túto hrozbu vzali vážne a učinili obranné opatrenia, nakoniec žiaľbohu vojna naozaj začala. 

 

Neskôr kvôli hlavne aj vážnejším zdravotným a aj iným problémom, dlhším pnkám, ale hlavne kvôli aj kvôli začatiu veľkej vojny 2022 som sa postupne stiahol z pôsobenia v komisiách a organizáciách, aj aby som sa mohol viac aktivizovať. Získaný čas som chcel využiť čo najviac v boji proti lživým konšpiráciám putinskej propagandy deštruujúcej nás zvnútra, oslabujúcej našu ideovú a duchovnú obranyschopnosť.

 

Tak som niekoľko mesiacov pred voľbami 2023 denne aj 12 a viac hodín vyvíjal činnosť na rôznych priznaných alebo aj anonymných stránkach, kde sa nevie, že za nimi stojím ja.

Niektoré dni a týždne som už takmer nevládal a postupne pochopil, na základe neúspechu, že je potrebné do týchto aktivít pokúsiť sa osloviť viac zapojiť aj iných spisovateľov a tvorivých ľudí.

 

   Patríte k tým, ktorí u nás najlepšie ovládajú umenie slova, uvažovania, skúmania, tvorby umenia, máte obdiv a úctu mnohých ľudí tejto krajiny, vrátane mňa, preto by som vás chcel len úctivo poprosiť o pomoc pre nás všetkých, pre našu záchranu.

 

Stačí naozaj aj len pár vašich viet, či slov, alebo aj len uvedenie svojho mena. Cieľom je ukázať a sprístupniť možné presviedčajúce argumenty vytvoriť tak možno kumulatívny a tým významovo zosilnený efekt, mobilizáciu ľudí k voľbám, vystupňovať naše viacmesačné snaženia, argumentovania, presvedčovania, - ukázať, koľko spisovateľov, umelcov, vedcov atď. –  je za I. Korčoka – a akými slovami.

 

Prosím o ďalšie šírenie.

 

Ide o našu budúcnosť, ide o veľa, ide o všetko.

 

Ďakujem.

 

 

Mgr. Erik Markovič, PhD.,

vedúci Literárnej nadácie Studňa

a v 2018 - 2021 predseda AOSS,

(Asociácie organizácií  spisovateľov Slovenska)

 

 

…………………………………………………………………………………………………

Na záver uvediem aj moje zdôvodnenie:

 

Základným historickým faktom je, že sme vo vojne, preto je potrebné posudzovať všetko hlavne z tohto zreteľa. I. Korčok je zárukou jasného prozápadného ďalšieho smerovania SR, bol by jedným z najvýznamnejších záchranných ostrovov vzdoru voči valiacemu sa marazmu putinizmu na nás.

 

Kandidátom konglomerátu proputinského zla HlaSnSmeru je P. Pellegrini.  Naopak, ak by sa (nebodaj) stal prezidentom Pellegrini -  človek, ktorý ku koncu roka 2022, a následne tuším aj začiatkom roku 2023, t.j. už takmer po roku vojny, keď bol návrh hlasovania v parlamente, tak nehlasoval "ZA" - ani za takú evidentne jasnú vec, že Rusko je teroristickým štátom, keď bola snaha takúto deklaráciu v parlamente odhlasovať. Teda Pellegrini bol "proti", a dokonca nielen on, ale "Za" nehlasoval ani jeden člen jeho strany Hlas, a to 2x, a to po vyše roku! vojny, - vrážd, Buče, Mariupoľa, po odvlečení tisícov ukrajinských detí na prevýchovu do Ruska a na Sibír, za čo tuším už aj bol Putin už vtedy na Medzinárodnom súde obžalovaný. Pellegrini hovorí o sebe lživo tak, ako aj v iných prípadoch, že je vraj akýmsi „kandidátom mieru.“ Nedajme sa oklamať. - Že je vraj za rokovania, to je však lživou fikciou, čím i v tomto klame ľudí, pretože Putin deklarované oficiálne ciele stále nezmenil – a to dobytie celej Ukrajiny. Kto má od počiatku takýto cieľ, a ten stále ani neskôr nezmenil, s tým sa rokovať o mieri logicky nedá. Bolo by to rokovanie nanajvýš o podrobení sa, úplnom, či čiastočnom. Navyše, o tomto nemôže rozhodovať a ani nebude - žiadny Pellegrini, ani iný, ale výsostne len Ukrajina, ktorá sa rozhodla pochopiteľne brániť svoje životy a územie.

 

Naopak, to Pellegrini je podporovateľ vojny, a to tým, že plní všetko požadované Ficom, nadbiehávajúceho zámerom Putina, strojcu vojny.

 

P. Pellegrini už x krát zavádzal a podviedol nielen verejnosť, ale i vlastných svojich voličov. Je minimálna pravdepodobnosť, že by sa v prípadnej funkcii prezidenta zrazu správal inak. 

 

P. Pellegrini by bol bezpečnostným rizikom pre náš štát a slobodu, I. Korčok zárukou rovnováhy a vyššej bezpečnosti.

 

 


Erik Markovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Erik Markovič bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...