Petícia proti zmene Územného rozhodnutia o umiestení stavby Rodinný dom Krásna ulica 27.

My nižšie podpísaný vyjadrujeme svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou k platnému Územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby ,,Rodinný dom Krásna ulica 27".

V návrhu žiada stavebník - Ing. Roman Filipoiu a JUDr. Lenak Filipoiu o navýšenie počtu poschodí z pôvodného zámeru 2 nadzemných podlaží na 3 nadzemné podlažia. V zmysle schváleného územného plánu mesta je stavebník povinný okrem iného: umiestňovať zástavbu zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou okolitému prostrediu tak, aby sa zvyšoval štandard jestvujúcich území.

V území medzi ulicami Krásna, Kľukatá a Kaštieľska ulica sa nachádza výhradne zástavba rodinných domov s jedným, prípadne dvoma nadzemnými podlažiami. Máme za to, že výstavba 3 nadzemných podlaží nezodpovedá štruktúrou, mierkou ani hustotou okolitému prostrediu. Prievoz je považovaný za pokojné miesto na život predovšetkým vďaka zástavbe rodinnými domami a táto stavba významne výškovo prevýši okolitú zástavbu. Máme za to, že výstavbou tejto stavby príde k znehodnoteniu celého územia.  

Zároveň vyjadruje svoju obavu, že v prípade súhlasného stanoviska Stavebného úradu príde k precedensu, ktorý umožní ďalšej výstavbe 3 poschodových budov a naruší sa tak ráz Prievozu, ako meskej časti s rodinnými domami.

Svojim podpisom žiadame Stavebný úrad o zamietnutie žiadosoti stavebníka o zmenu územného rozhodnutia č. CU/CS 8647/2020/6/MAM-25.

 

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Pavol Kováč na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...