Petícia proti výstavbe nových objektov na Štrbskom Plese

My, dole podpísaní občania, nesúhlasíme s výstavbou objektov v katastrálnom území Štrba, časť Štrbské Pleso a to:

Bytové domy pri hoteli Borovica

Ďalšie objekty pri hoteli Ovruč a Lake

Objektov na Mlynických lúkach, od jestvujúcej Koliby po hotel Fis

Objekt Detvan

Domnievame sa, že na tak malom území v 3. stupni ochrany prírody a v tesnej blízkosti 5. stupňa ochrany prírody je cez 30 nových stavieb veľa.

Žiadame, aby ostatná výstavba prebiehala po etapách a aby neprebiehala počas letnej turistickej sezóny.

 Podrobnosti si môžete pozrieť na úradnej tabuli obce Štrba . " Návrh zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba " 

Ďakujeme za každý hlas. Aby Váš hlas bol platný, prosíme Vás, aby ste sledovali Vašu doručenú poštu v emailovej schránke a keď Vám príde email týkajúci sa petície, prosím potvrďte Váš podpis. Pokiaľ podpis nebude potvrdený, hlas bude neplatný. Ďakujeme.


Hotel TOLIAR***, Štrbské Pleso    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Hotel TOLIAR***, Štrbské Pleso na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...