Petícia proti uskutočneniu prezenčnej výučby v zimnom semestri AR 2021/2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EUBA), požadujeme, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 neuskutočnila prezenčná výučba, ale aby naďalej zostala dištančnou formou. 

Medzi hlavné dôvody radíme fakt, že EUBA má väčšinu svojich fakúlt v rámci dvoch hlavných budov. To spôsobuje, že jedno miesto navštevuje 7 416 študentov (podľa údaju z oficiálnej stránky univerzity), pričom nerátame počet zamestnancov. Takéto množstvo osôb na jednom mieste je ohrozujúce zdravie samotných zamestnancov i študentov.

Okrem toho v prípade prezenčnej výučby prídu študenti z mnohých okresov SR, ktoré sú v rámci COVID Automatu sfarbené tmavšími farbami. Takéto cestovanie a miešanie okresov zapríčiní vyššiu úroveň nákazy nielen v rámci univerzity, ale i v rámci okresu Bratislava. 

Rovnako nie každý zo študentov či zamestnancov je očkovaný či po prekonaní ochorenia COVID-19, a teda je množstvo ľudí odkázaných na pravideľné testovanie sa v prípade prezenčnej výučby, čo môže byť pomerne nákladná záležitosť. 

Problémom môže byť aj internátne ubytovanie študentov, kde sa v rámci izieb a spoločných chodieb môže nákaza šíriť oveľa vyšším tempom. 

Myslíme si, že univerzita by mala považovať zdravie svojich zamestnancov a študentov za prvoradé a preto svojim podpisom nesúhlasíme s jej rozhodnutím. 


Študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...