Petícia proti transformácii Nemocnice A. Leňa v Humennom na Covid nemocnicu

My občania mesta Humenné a jeho okolia vyjadrujeme svojim podpisom:

Nesúhlas s pretransformovaním Nemocnice A. Leňa v Humennom na Covid nemocnicu.

(červenú nemocnicu).

Transoformáciou nemocnice na tzv. červenú nemocnicu, podľa nášho názoru, dôjde k výraznému ohrozeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pacientov  s inými diagnózami.

 Svoj podpis potvďte aj na Vašej mailovej adrese, ktorú zadávate do podpisu,aby ste definitívne podpisali.VEĽMI DÔLEŽITÉ!

Petičný výbor:

Predseda: Ing. Milan Kuruc, 067 11  Ľubiša 203

Členovia:    MUDr. Tibor Focko, Chemlonská 1, 066 01 Humenné

                  PhDr. Dagmar Krajníková, Gaštanová 74, 066 01  Humenné

                  Ing. Jozef Kopáč, 066 01  Kochanovce 211

                  Martin Ruščanský, Nám.slobody 61, 066 01  Humenné

                  Ing. Helena Murgová, 067 13  Rokytov pri Humennom 189

                  Mgr. Milan Kulik, Mierova1908/52, 066 01  Humenné

Osoba určená pre styk s orgánmi verejnej a štátnej správy:

                  Ing. Milan Kuruc, 067 11  Ľubiša 203

 

Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely tejto petície.

 


Ing. Milan Kuruc    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Milan Kuruc na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...