Petícia proti novému náboženskému útlaku na Slovensku

My občania Slovenskej republiky,

majúci v živej pamäti desaťoročia komunistickej totality,

vážiac si slobodu získanú pred 25 rokmi,

so znepokojením sledujeme dianie okolo kázne vdp. Rastislava Baka, ktorú RTVS odmietla vysielať z dôvodov, ktoré je právom možné nazvať cenzúrou. Veľmi nás však prekvapila informácia, že spomínanú kázeň začala posudzovať Generálna prokuratúra. Vidíme v tom paralelu so spoločnskou sitáciou v 50. rokoch minulého storočia, keď komunistická moc na základe vykonštruovaných obvinení a s využitím prostriedkov trestného práva systematicky poláčala a prenasledovala veriacich na Slovensku. Aj keď si uvedomujeme, že zákony platia pre všetkých, vyjadrujeme dôrazný nesúhlas s tým, aby sa kázeň rozoberajúca aktuálne spoločenské dianie z pohľadu učenia Cirkvi, stala predmetom posudzovania orgánov činných v trestnom konaní. Taktiež žiadame vedenie RTVS, aby zabezpečilo odvysielanie celej svätej omše vrátane kázne a aby sa v budúcnosti takého prípady cenzúry kázní počas liturgie už viac neopakovali.


František Kolesár    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem František Kolesár na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi. Túto petíciu budeme propagovať ľuďom, ktorí si pozrú iné petície na našej webovej lokalite okrem nej.

Facebook