Petícia žiadajúca nápravu stavu, keď boli Peter Kalmus a Ľuboš Lorenz označení krajským súdom za páchateľov trestného činu za ich nenásilný protest proti propagácii komunistického režimu

My, občania podpísaní pod touto petíciou, žiadame nápravu stavu, keď sú krajským súdom označovaní za páchateľov trestného činu naši spoluobčania len preto, že nenásilným spôsobom zakročili proti propagácii komunistického režimu.

Petícia sa týka tohto medializovaného prípadu:
https://dennikn.sk/1883568/kalmus-a-lorenz-definitivne-dostali-za-pomalovanie-pomniku-bilaka-podmienku/?cst=551f16d0afe158f442f5c796146f306aa945932a

§422d (1) Trestného zákona hovorí: "Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky."

§ 24 Trestného zákona (o krajnej núdzi) hovorí:
(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

V medializovanom prípade došlo k propagácii komunistického režimu vystavením pamätníka Vasiľovi Biľakovi, poprednému predstaviteľovi tohto zločinného režimu. Aktivisti Kalmus a Lorenz proti tomu nenásilným spôsobom zakročili. Keďže propagácia komunistického režimu je trestným činom podľa Trestného zákona, svojim konaním chránili záujem chránený Trestným zákonom. Situáciu zjavne nebolo možné odvrátiť inak, pretože za normálnych okolností by záujem chránený Trestným zákonom mali chrániť polícia a súdy, lenže ako vidíme, to že existuje verejne vystavený pamätník prestaviteľovi komunistického režimu je dlho známe, pričom polícia či súdy túto situáciu dlhodobo ignorujú. Spôsobený následok (poškodenie súkromného majetku) nebol zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil (propagácia zločinného režimu). Zjavný je rozdiel medzi materiálnou hodnotou sochy a hodnotou množstva zničených životov, ktoré má komunistický režim na svedomí.

Na základe týchto skutočností žiadame zrušenie všetkých obvinení voči aktivistom Petrovi Kalmusovi a Ľubošovi Lorenzovi, zrušenie akýchkoľvek trestov nasmerovaných voči ich osobám, ospravedlnenie zo strany Krajského súdu v Prešove a odškodnenie za nemajetkovú ujmu, ktorá bola aktivistom spôsobená tým, že ich Krajský súd v Prešove nesprávne označoval za páchateľov trestného činu.

Zároveň žiadame disciplinárne konanie voči sudcom Krajského súdu v Prešove, ktorí sa podieľali na spomínanom rozhodnutí, ktoré bolo v rozpore so spravodlivosťou a v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Andrej Gnip na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook