PETÍCIA ZA VÝSTAVBU NOVEJ NEMOCNICE V TRNAVE

 

Vážený pán predseda vlády SR, vážený pán minister zdravotníctva SR,

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, Vás chceme touto formou požiadať, aby ste pre nás zabezpečili výstavbu novej nemocnice v Trnave a vyčlenili na jej realizáciu financie z Plánu obnovy a odolnosti SR, z ktorého bude môcť SR čerpať finančné prostriedky v najbližších rokoch aj na výstavbu nových nemocníc.

Výstavba novej nemocnice v Trnave je nevyhnutná z viacerých dôvodov:

- Trnava ako krajské mesto so širokou spádovou oblasťou urgentne potrebuje novú modernú a kvalitne vybavenú nemocnicu, v ktorej bude všetko sústredené „pod jednou strechou“ a jednotlivé kliniky budú vzájomne poprepájané

- súčasná nemocnica je riešená formou samostatných pavilónov, ktoré sú rozťahané na ploche niekoľkých hektárov a predovšetkým pre imobilných pacientov je veľmi náročné, najmä v zlom počasí, presúvať sa z jedného pavilónu do druhého, ktoré sú častokrát od seba príliš vzdialené. Pacienti sú navyše pri prechode cez vonkajší areál vystavení kolízii s autami

- mnohé budovy, v ktorých sídli súčasná nemocnica sú morálne aj technicky zastarané, niektoré budovy majú vyše sto rokov a ich prevádzka je aj z ekonomického a energetického hľadiska veľmi náročná

- finančné prostriedky, ktoré boli doposiaľ investované do súčasných budov by navyše nevyšli nazmar, nakoľko niektoré budovy by veľmi efektívne vedelo využiť Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj ich adaptáciou na Zariadenie opatrovateľskej služby, sociálne zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenia a podobne. Tieto zariadenia Mesto Trnava aj Trnavský samosprávny kraj potrebuje vybudovať z dôvodu vysokého dopytu zo strany občanov, spôsobeného výrazným starnutím populácie v našom kraji. Samosprávy by vďaka tomu ušetrili nemalé finančné prostriedky tým, že by nemuseli budovať úplne nové takéto zariadenia, na ktoré častokrát ani nemajú disponibilné pozemky

- v súčasnom areáli a v okolí nemocnice je veľký problém s parkovaním. Nový projekt nemocnice počíta aj s parkovacím domom so stovkami nových parkovacích miest, ktoré by výrazne pomohli vyriešiť kritický problém so statickou dopravou v areáli nemocnice

- nový projekt nemocnice počíta aj s novým moderným heliportom so signalizačným osvetlením na streche novej nemocnice, ktorý by bol pre Trnavu veľkým prínosom, nakoľko v súčasnosti nemôžu záchranárske vrtuľníky pristávať v areáli nemocnice počas noci a za zlej viditeľnosti, čo považujeme za veľký problém

- nová nemocnica by Trnave veľmi pomohla aj z dopravného hľadiska, nakoľko sa počíta s jej dopravným napojením z nového kruhového objazdu na Tamaškovičovej ulici, ktorá je pre vjazd a výjazd z nemocnice oveľa vhodnejšia, ako súčasný úzky vjazd a výjazd z ulice Andreja Žarnova

- výrazným benefitom by bola aj plánovaná zastávka mestskej a prímestskej dopravy pred hlavným vstupom do nemocnice, čo zabezpečí obslužnosť nemocnice verejnou dopravou a zvýši komfort pacientom.  

Vážený pán predseda vlády SR, vážený pán minister zdravotníctva SR,

pevne veríme, že naše argumenty padnú na úrodnú pôdu a Trnava sa aj s Vašim pričinením konečne dočká novej modernej nemocnice, ktorá by výrazným spôsobom zvýšila kvalitu zdravotnej starostlivosti v našom regióne.

 

Predseda petičného výboru: Mgr. Matej Lančarič, Mozartova 12, 917 08 Trnava 

Členovia petičného výboru:

Ing. Martina Bolečková, Vajanského 13, 917 01 Trnava

Ing. Alan Bočkay, Spartakovská 8, 917 08 Trnava

Ing. Peter Kvasničák, Kalinčiakova 41, 917 01 Trnava

Marek Chvíla, Hajdóczyho 66, 917 01 Trnava

Jakub Mišek, Študentská 31, 917 01 Trnava

Igor Pavelek, Na hlinách 61, 917 01 Trnava

Dominika Paveleková, Dis. Art., Francisciho 9, 917 01 Trnava

Ing. Emanuel Uváčik, Tehelná 8, 917 01 Trnava

 

P.s. pre súlad so zákonom NEZABUDNITE pri podpise uviesť celé vaše bydlisko (nie iba mesto, ale aj ulicu a č. domu).  Ďakujeme!


Matej Lančarič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Matej Lančarič na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...