Zakázané parkovanie na chodníkoch od 1. Marca 2022 ?

Od 1. Marca 2022 má byť zakázané parkovanie na chodníkoch tak ako ho poznáme.

 

Podpisom tejto peticie sa pripájate k výzve otvoreného listu starostovi a poslancom MČ Vajnory k urgentnému riešeniu situácie s parkovaním s plánovanou účinnosťou od 1. Marca 2022

 

Ak sa chcete len pripojiť k výzve, stačí vyplniť Vše meno a adresu. Očakávame, že mestská časť si spracuje
monitoring parkovania vo Vajnoroch a na základe toho sa bude snažiť navrhnúť riešenie, ktoré najmenej ovplyvní
kvalitu života občanov. V prípade, že aj odpoviete na dve otázky získame vierohodný obraz o potrebách vajnorákov
v súvislosti s parkovacou politikou a tie budeme ďalej komunikovať s kompetentnými.

Otázky na ktoré môžete reagovať v petícii vyplnením nepovinných okien sú nižšie:

- Ktoré ulice, alebo zóny by mali byť bez áut na chodníkoch? .............................“.

- Chcete mať pred vašim domom na adrese......................................... vyznačené, alebo inak označené parkovanie miesta? ANO / NIE.

 

Vaše odpovede na vyššie uvedené nebudú zverejnené. 

 

Výzva:

 

Vec:   Výzva k urgentnému riešeniu situácie s parkovaním vo Vajnoroch v kontexte zmeny zákona o cestnej premávke s plánovanou účinnosťou od 1. marca 2022

Vážení poslanci, pán starosta Michal Vlček, vážení členovia komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby,  v nadväznosti na masívne podnety a dotazy od občanov ako aj moje obavy a neistotu Vám posielam tento otvorený list. K tejto výzve sa pripája mnoho ďalších občanov na základe podpisovej akcie. Od 1. Marca 2022 vstupuje do platnosti novela zákona o cestnej premávke ktorej súčasťou je aj zmena, ktorá zakazuje parkovanie na chodníkoch ktoré nemajú vyznačené parkovacie miesta alebo nie sú označené dopravným značením.   Na miestnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 14. decembra 2021 bol tento problém predostretý, avšak podľa našich informácií do dnešného dňa nedošlo k posunu v riešení ani v informovaní obyvateľov. Aj keby došlo k odkladu účinnosti je najvyšší čas informovať občanov o plánoch samosprávy. Preto týmto žiadame a vyzývame starostu, poslankyne a poslancov miestneho zastupiteľstva, aby v čo najkratšom čase začali tomuto problému venovať zvýšenú pozornosť, pravidelne obyvateľov informovali o krokoch ktoré sa v tejto veci podnikajú a taktiež verejne prezentovali akým spôsobom bude k dátumu účinnosti novely zákona vec v našej mestskej časti vyriešená. "Zákon myslí aj na takéto mestské časti kde jeho „zmysel“ nie je možné aplikovať v plnom rozsahu a preto určil výnimku. Tá zahrňuje miesta, kde to vyslovene povolí dopravné značenie. Ak sa samospráva rozhodne, že parkovanie na chodníku bude pred vašim domom v poriadku, môže ho povoliť.“ [https://autobild.pluska.sk]

266466127_4556770737752606_3708194362708798343_n.jpg


Juraj Ondruška    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Juraj Ondruška na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...