Otvorený list ministrovi zdravotníctva od pacientov s diabetom

Otvorený list ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky a prezidentovi Slovenskej republiky o patrebách pacientov s diagnózou diabetes mellitus 1.typu

 Vážený pán minister,

pred pár dňami sme si opäť pripomenuli Svetový deň diabetu. Celý svet si 14.11. pripomína nie len objaviteľa inzulínu, ale aj závažnosť tohto ochorenia.  Diabetes mellitus (DM), na Slovensku aj ľudovo nazývaný  cukrovka,  je celosvetovo vnímaný ako pandémia  tretieho tisícročia. Mnohí ľudia sa k tomuto problému stavajú ľahostajne a média poskytujú len základné, no často zavádzajúce, informácie o tomto ochorení. Nie len celosvetovo sú čísla o počte diabetikov alarmujúce. Inak tomu nie je ani na Slovensku.  

V roku 2013 je evidovaných 340 445 liečených diabetikov. V sledovanom časovom období bol diabetes mellitus 1. typu diagnostikovaný 1 381 pacientom, pričom celkový počet  dispenzarizovaných sa zvýšil o 27 517 osôb, tzn. 8% z celkovej populácie diabetikov, v porovnaní s rokom 2012 to bolo 6,3% z populácie.     Najviac nových prípadov diabetických pacientov vykazujú Nitriansky (551) a Bratislavský (549) kraj. Najmenší výskyt sme zaznamenali v Prešovskom kraji (320) v prepočte na 100 000 obyvateľov. 

Pri diabete mellitus 1. typu  organizmus neprodukuje žiaden vlastný inzulín, ochorenie sa začína zväčša v mladom veku. Pri tomto type nevieme jednoznačne definovať príčinu jeho vzniku, no dozaista to nie je nesprávnou životosprávou, stresom a ani nedostatkom pohybu.   Problém s narastajúcim počtom diapacientov je o to závažnejší, že množstvo odborných diabetologických ambulancií nezodpovedá ich počtu. V súčasnosti existujú štyri  odborné diabetologické centrá  (ODC) - v Bratislave, Martine, Košiciach a Ľubochni.  Aj napriek enormnej snahe odborníkov – diabetológov, tieto centrá nemôžu pokryť celoplošne potreby slovenských pacientov s diabetom. 

V prípade  nutnej, rýchlej  odbornej  pomoci, musí byť dekompenzované dieťa s diabetom  prevážané z veľmi vzdialených miest do diacentra. Ak sa jedná o  hypoglykemickú kómu, o živote diabetika rozhodujú  doslova sekundy.       

Snahu rodičov a lekárov o čo najlepšiu kompenzáciu dieťaťa s diabetom ovplyvňujú mnohé faktory – sociálne, spoločenské, no do najväčšej miery možnosti medicínskeho sektoru. Čísla a štatistiky sú alarmujúce, vypovedajú o neblahej skutočnosti a to o enormnom náraste novodiagnostikovaných pacientov s DM. Deti, naša budúca generácia,  majú taktiež nárok na hodnotný spoločenský a osobný život, no s nedostatočnou zdravotnou opaterou vzhľadom na počet odborných diabetologických a edukačných ambulancií a stredísk je to veľmi ťažké, ba až nemožné! 

 Tento problém nám, tisícom rodičov, nie je ľahostajný, sme odhodlaní za naše ratolesti bojovať, kým sa kompetentí naozaj nezamyslia a neprehodnotia naše postrehy a závažné problémy, ktoré sme sa Vám snažili týmto listom predostrieť. Budeme bojovať a nástojiť na rozširovaní a vzniku diabetologických ambulancií v krajských a  okresných mestách.    

Preto my, rodičia detí s diabetom, Vás žiadame: 

  • urgentne prehodnotiť a riešiť počet ODC vzhľadom na počet pacientov s DM 1;
  • zakladať edukačno – psychologické centrá pre potreby diabetických pacientov ; a rodičov detí s diabetom, prehodnotiť  spôsob úhrady edukácií zdravotnými poisťovňami a prispôsobiť počet edukácií pacientov individuálnym potrebám diabetických pacientov;

  • pracovať na programe celospoločenskej osvety v problematike všetkých typov DM a túto osvetu robiť celoplošne počas celého roku a nie iba pár dní pred medzinárodným dňom diabetikov.     

 

 Organizátor petície:  Beata Nociarová, Ľubica Pilková OZ diabetikinfo.sk

 

 

 

 


Lubica Pilkova    Kontaktujte autora petície