Odovzdanie koženej bundy mojou priateľkou

potrebujem ju je to life/death question, dúfam, že potporíte moju petíciu a dáte mi znovu radosť do života, ľúbim vás

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Roman Páleš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...