Odmietame nespravodlivosť a nerovnosť v olympijských ideách

My, občania Slovenskej republiky vyjadrujeme podporu poslancom parlamentu SR, ktorí otvoreným listom pre MOV odsúdili rozhodnutie nevpustiť viacerých ruských športovcov na ZOH ako nedôveryhodné a účelové.


MOV sa spreneveril svojmu základnému poslaniu a ideálom ktoré viedli k jeho založeniu. Nechal sa zatiahnuť do globálnych politických hier a šliape po základných princípoch spravodlivosti, právach športovcov a krajín - ako prezumpcia neviny! Na miesto pôvodnej myšlienky zjednocovania krajín a vytvorenia priestoru na dialóg MOV robí pravý opak!


Vyjadrujeme podporu nespravodlivo vylúčeným Ruským športovcom. Rovnako vyjadrujeme pochybnosti o spravodlivosti a oprávnenosti vylúčenia RF a jej olympijskej a paraolympijskej reprezentácie z OH. Požadujeme reformu MOV a návrat k základným princípom Olympijského hnutia!