Novelizovať zákon pre epileptikov,ktorý sú dlhodobo bez záchvatov bol ím odobraný čiastočne invalidný dôchod lebo epilepsia sa nedá vyliečiť a epileptyk užíva lieky na epilepsiu.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Valerián Čulák na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...