Nie sme pingpongové loptičky! Petícia proti vydaniu stavebného povolenia (zmeny stavby pred dokončením) na most nad riekou Dunaj, ktorý je súčasťou diaľnice D4, pre životu nebezpečné piliere

Petícia proti vydaniu stavebného povolenia (zmeny stavby pred dokončením) na most nad riekou Dunaj, ktorý je súčasťou diaľnice D4, pre životu nebezpečné piliere

My, podpísaní občania, sme pobúrení postupom Ministerstva dopravy a výstavby SR ako aj Špeciálneho stavebného úradu, ktoré zamietli legitímnu výzvu na preskúmanie bezpečnosti pilierov mosta cez Dunaj na diaľnici D4 pre osoby vo vode a povolili stavbu. Odvolali sa pritom na "expertné" modelovanie prevedené španielskou organizáciou blízkou španielskemu zhotoviteľovi stavby, v ktorej boli osoby vo vode modelované pingpongovými loptičkami:

Pozri Večerné správy RTVS 11.9.2018, od minúty 31:59:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/166677 - 1919


Citát z dôvodovej správy špeciálneho stavebného úradu na Ministerstve dopravy a výstavby SR:

"Na zadaní pracovali odborne spôsobilí a uznávaní inžinieri so zameraním na hydrauliku z Inštitútu na hydrauliku IH Cantabria v Santaderi. Všetky doteraz realizované technické štúdie dostatočne vyhoveli potrebám projektu a nie sú potrebné ďalšie výskumy..."


Vyzývame Ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka na okamžité zastavenie prebiehajúcich stavebných prác dovtedy, kým zhotoviteľ nepreukáže bezpečnosť riešenia mostných pilierov nezávislou expertnou skupinou a kým sa neprijmú opatrenia na elimináciu rizík pre ľudí. My predsa nie sme pingpongové loptičky!


Vysvetlenie problému:

Zhotovenie diaľničného obchvatu Bratislavy D4, vrátane mosta cez Dunaj vysúťažilo španielsko-rakúske konzorcium Cintra a Porr. Tieto spoločnosti na zhotovenie mosta založili na Slovensku spoločnosť D4R7 Construction sro. Firma D4R7 Construction sro vzápätí zmenila projektovú dokumentáciu mosta na základe ktorej projekt vysúťažila a na ktorú bolo vydané platné stavebné povolenie. V zmenenej stavebnej dokumentácii mosta bola pôvodná závesná oceľová konštrukcia mosta nahradená železobetónovou konštrukciou a pôvodné dva štíhle klasické plné mostné piliere umiestnené v blízkosti brehov Dunaja boli nahradené dvoma piliermi moštróznych rozmerov: každý z nich je v úrovni hladiny široký ako výška päťposchodového domu a dlhý ako polovica futbalového ihriska. Okrem toho piliere boli posunuté smerom do stredu rieky, čím sa výrazne zmenší manévrovací priestor pre plavidlá v blízkosti mosta. Ich poloha a veľkosť však nie sú tým hlavným problémom. Vážnejším problémom je konštrukcia pilierov pod hladinou. Nejde totiž o klasické plné piliere, ale každý z tých gigantických pilierov je uložený na 26 menších pilieroch, pomedzi ktoré by mal pretekať tok rieky. Takáto prietočná konštrukcia pilierov je vhodná na stojaté vody, jazerá a moria, avšak absolútne nevhodná a životu nebezpečná na rýchlo-tečúcich tokoch akým Dunaj v Bratislave je. Podobná konštrukcia nebola použitá na žiadnom z mostov na Dunaji v Nemecku, v Rakúsku, alebo na Slovensku, resp na žiadnej inej rieke s tzv. bystrinným prúdením (rýchly tok). Prietočná konštrukcia pod vodou vytvára smrteľnú pascu pre osoby, ktoré sa nedobrovoľne ocitnú v ich blízkosti.  V tomto úseku na okraji Bratislavy sa ročne plavia tisíce vodákov na kajakoch, kánoe, pamiciach, skifoch, vesliciach ako aj stovky stále populárnejších paddleboardoch. Riziko prevrátenia týchto malých plavidiel napríklad v dôsledku vĺn z prechádzajúcich lodí a motorových člnov, alebo vetra, je pomerne vysoké. V dôsledku toho sa vo vodách Dunaja, v úseku v ktorom má byť vybudovaný nový most, ocitnú nedobrovoľne desiatky ľudí ročne. Ohrození pritom nie sú len vodáci, ale aj rybári na člnoch, ako i posádky motorových člnov v prípade vypadnutia člena posádky z lode, resp. jej prevrátenia. Na tieto riziká vodáci opakovane poukazovali v stavebnom konaní k zmenám stavby, avšak ich námietky špeciálny stavebný úrad na Ministerstve dopravy a výstavby SR zamietol s odvolaním sa na modelovanie expertnej španielskej organizácie (IH Cantabria) blízkej zhotoviteľovi, ktorá na preukázanie "bezpečnosti" pre ľudí vo vode použila pinpongové loptičky, v mierke experimentu zodpovedajúce guliam s priemerom takmer 2,5 metra (!). Sila potrebná na vtiahnutie takýchto modelových objektov pod piliere mosta je ekvivalentná zaťaženiu takejto gule osobným autom, kým na vtiahnutie plavca pod pilier postačuje sila ekvivalentná zaťaženiu 0,5 kg (osoby bez záchrannej vesty) resp. 5-7 kilogramov pre osoby so záchrannou vestou. Napriek písomnému upozorneniu na takéto absurdné pochybenie "expertov" špeciálny stavebný úrad všetky sťažnosti týkajúce sa bezpečnosti pilierov zamietol a vydal stavebné povolenie na zmenenú stavbu.


Publikované články k tejto kauze:
https://ekonomika.sme.sk/c/20889391/dialnica-d4-je-cierna-stavba-tvrdia-aktivisti-a-vodaci.html
https://dennikn.sk/1182328/boli-sme-si-pozriet-piliere-buduceho-mosta-cez-dunaj-vodaci-sa-ich-obavaju-spanieli-obhajuju/
https://www.archinfo.sk/diskusia/abvk-poukazuje-na-nedostatky-pri-vystavbe-dialnicneho-mosta-d4.html
https://www.aktuality.sk/clanok/608496/vodaci-varuju-pred-nebezpecnou-konstrukciou-dialnicneho-mosta-d4/
https://www.etrend.sk/ekonomika/most-cez-dunaj-na-obchvate-bratislavy-bude-nebezpecny-tvrdia-vodaci.html
https://dialnice.info/viewtopic.php?f=35&t=23609).

 

Petičný výbor:

RNDr. Vladimír Mišík, CSc., Predseda Asociácie bratislavských vodáckych klubov, J. Stanislava 15, 841 05 Bratislava, fyzik

Peter Hoschorner, reprezentačný tréner vodného slalomu, Mlynarovičova 17, 851 03 Bratislava

Jakub Kuruc,  OZ Zeler, M. Curie Sklodowskej 23, 851 04 Bratislava

Ing.arch. Matúš Janota, architekt, Hlavatého 2, 811 03 Bratislava

Jaroslav Filip, Predseda slovenského veslárskeho klubu, Na barine 13, 841 03 Bratislava

Ján Žiška, Predseda slovenského veslárskeho zväzu, Pluhová 16, 831 03 Bratislava

Mgr. Michaela Seifertová, Záhradnícka 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Milan Grožaj, Družstevná 41, 900 21 Svätý Jur

Ing. Tatiana Kratochvílová, Ševčenkova 22, 851 01 Bratislava

 

Predseda petičného výboru:

RNDr. Vladimír Mišík, CSc., Predseda Asociácie bratislavských vodáckych klubov, J. Stanislava 15, 841 05 Bratislava, fyzik


RNDr. Vladimír Mišík, CSc.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem RNDr. Vladimír Mišík, CSc. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...