Nesúhlas so zmenou stavby Bergamon - Polyfunkčný areál, Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. Etapa pred jej dokončením na apartmánový Garni hotel (Nájomné byty)

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou Garni hotela /nájomných bytov/ na ulici Mlynské Nivy v projekte Nuppu, v kat. území Bratislava Ružinov /časť Prievoz/.

Spoločnosti YIT Slovakia a.s. bola schválená zmena stavby pred jej dokončením z pôvodného zámeru administratívnej budovy na Garni hotel, čo developer na stretnutí s vlastníkmi bytov odprezentoval ako nájomné byty, ktorých časť bude vo vlastníctve mesta BA a zvyšok bude prenajímať za bližšie nespresnených podmienok. Žiadnym spôsobom nebol definovaný počet jednotiek, ktoré bude spravovať mesto, rovnako ani podmienky a cieľové skupiny, ktoré budú tieto bytové jednotky užívať. V projekte pribudne namiesto administratívneho centra 285 bytových/apartmánových jednotiek, čo sa nepriaznivo odrazí na kvalite života súčasných obyvateľov projektu Nuppu, ako aj ostatných obyvateľov bytov a domov v lokalite Ružinova časti Prievoz.

  • Majitelia bytov v projekte NUPPU, tak vyjadrujú nesúhlas s realizáciou vyššie popísanej zmeny z viacerých dôvodov:
  • Výrazné zhoršenie dopravnej situácie v blízkom aj širšom okolí
  • Negatívny zásah do životného prostredia
  • Nedostatočná kapacita parkovacích miest /285 bytov - 235 parkovacích miest/
  • Výrazná zmena miestnych pomerov a kvality bývania
  • Zníženie bonity lokality s dopadom na cenu nehnuteľností
  • Výrazný nárast obyvateľov s potrebou služieb materských a základných škôl, lekárov, úradov a využívania parkov a ihrísk Z uvedených dôvodov sa nižšie podpísané osoby rozhodli petíciu podporiť a upozorniť príslušné úrady na negatívne dôsledky plánovanej zmeny stavby pred jej dokončením, ktorá nie je v súlade s aktuálne platným územným plánom.
  • Veríme, že všetci obyvatelia Prievozu sú za zachovanie kvality bývania, životného prostredia, občianskej vybavenosti a bonity lokality.

Ďakujeme


Lukáš Stanko (Mlynské Nivy 80/C, 82105 Bratislava, lukas.stanko86@gmail.com), Martin Kostelník, Michaela Hanusková - majitelia bytov a nebytových priestorov Nuppu    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Lukáš Stanko (Mlynské Nivy 80/C, 82105 Bratislava, lukas.stanko86@gmail.com), Martin Kostelník, Michaela Hanusková - majitelia bytov a nebytových priestorov Nuppu na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook