Nesuhlas s vyrubanim drevin na parc. c. 8136/1, KU - Letna ul., Pajorova 9 - 13, Kosice iniciovanym spolocnostou SPP

Spolocnost SPP - distribucia a.s. vyzvala mesto Kosice ako vlastnika pozemku na odstranenie drevin z ochranneho pasma parc. c. 8136/1, KU - Letna ul., Pajorova 9 - 13, Kosice.

Odstranenim stromov a vedenim trasy pozadovanej SPP by doslo ky znacnemu poskodeniu zivotneho prostredia. Negativne by sa to prejavilo na tepelnych podmienkach, netienenej ulici, na hlucnosti i prasnosti.

Spolocnost SPP tento tvoj zamer nijako neprezentovala a taktiez ani projekt obnovy po ich zasahu, ktory je pozadovany od 5.8.2020, zatial bez akejkolvek relevantnej odpovede.

O tomto ukone sme sa dozvedeli nahodne, ked sa robotnici, pracovnici mesta a spravy mestskej zelene objavili na ulici Pajorova dna 11.08.2020. Vyrub mal byt realizovany bez akehokolvek oznamu. Proti vyrubu sme okamzite zahajili Peticiu a komunikaciu s prislusnymi organmi.

V mene obcanov uvedenej lokality a pre zachovanie zelene, ktora by mala byt zveladovana vas poprosim o podporu tejto peticia vasim hlasom.


Tamara Christovova    Kontaktujte autora petície
Facebook