Nerobme v Hronci smetisko

My dolu podpísaní občania Slovenskej republiky v zmysle zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame Obecný úrad Hronec o: 

 • odmietnutie zámeru postaviť dočasné depo, ktoré bude využívať Čiernohronská železnica, n.o. ako odstavnú plochu pre vozidlá zo Švajčiarska, 
 • odmietnutie stavby dočasného depa,
 • odmietnutie zloženia elektrických vagónov.

Výstavba dočasného depa v Hronci, ktorú má zámer realizovať Čiernohronská železnica, n.o., vzhľadom na megalomanský projekt elektrifikácie Hrončianskej doliny, zásadne ovplyvní centrum a vzhľad obce. Vzhľadom na počet vozňov (17 ks), rozmer plánovaného hangára / plechovej búdy v dĺžke 130 m, výrazne ovplyvní široké a blízke okolie. 

Medzi najzávažnejšie negatívne vplyvy považujeme a máme nasledovné pripomienky: 

 • veľkosť hangára / plechovej búdy v dĺžke 130 m
 • nejasné financovanie projektu elektrifikácie trate, štúdia hovorí o potrebe financií cca 300 miliónov €,
 • na prevádzku elektrických vozňov nie je pripravená infraštruktúra, 
 • trvalý záber obecných pozemkov, 
 • nedostatočná príprava zámeru,
 • nedostatočná komunikácie zámeru, zámer bol predstavený prostredníctvom sociálnej siete Facebook, 
 • domnievame sa, že zložené vozne nikdy v prevádzke použité nebudú, v súčasnosti majú vozne 39-40 rokov, v prípade, že by sa s realizáciou začalo okamžite, vlaky sa reálne môžu na trať dostať v horizonte 5-10 rokov, do tohto času je potrebné ich udržiavať, 
 • nie je jasné, kto sa o vozne a v akom rozsahu má starať,
 • pozemky a ich súčasný stav nie sú vhodné na uskladnenie elektrických vozňov, nakoľko tie obsahujú batérie, ktoré časom budú korodovať a hrozí ekologická katastrofa. Predmetné pozemky sú umiestnené 5 metrov od rieky Hron,
 • v súčasnosti existujú veľmi nejasné, rozporuplné a neaktuálne informácie o projekte,
 • nejasné dopady na životné prostredie - nie sú vybudované zádržné vane, 
 • nejasný časový management, nie je definované čo v tomto prípade znamená dočasné uloženie,
 • nie je definované, čo sa s vozňami stane ak sa projekt nezrealizuje, 
 • nie je definované, kto bude v prípade nerealizácie projektu zodpovedný za likvidáciu vozňov,
 • máme obavu, že ku zloženiu vozňov a následnej stavbe hangára /plechovej búdy dôjde aj napriek absencii potrebných povolení - stavebné povolenie, 
 • máme obavu, že v prípade, že vozne budú zložené v Hronci, nebude jednoduchý ich presun na iné miesto. 

K realizácii zámeru elektrifikácie doliny máme nasledovné pripomienky: 

Plánovaný zámer elektrifikácie doliny Hrončianskej, Bystrianskej eventuálne Demänovskej, sa odkláňa od zámeru na ktorý bola Čiernohronská železnica, n.o. zriadená, a síce prevádzka historickej železnice na trati Čierny Balog - Chvatimech. V súčasnosti ČHŽ prevádzkuje iba trate v rámci Čierneho Balogu. Na ostatných tratiach neprebieha ani základná údržba a trate sú v technicky nespôsobilom stave na prevádzku. 

Petíciu adresujeme Obecnému úradu Hronec, a žiadame o súčinnosť Banskobystrický samosprávny kraj o vyriešenie situácie a pomoc pre Čiernohornskú železnicu, n.o. pri hľadaní vhodného miesta na zloženie a parkovanie elektrických vozňov. 

Zdôrazňujeme, že táto petícia nie je smerovaná proti realizácii projektu, jej cieľom je zabrániť zloženiu vozňov a následnej výstavbe hangára / plechovej búdy. 

Za Vašu podporu ďakujeme

Osoby pre styk s orgánom verejnej moci: 

Ing. Drahomíra Prachniarová Bohušová, PhD.

Mgr. Renáta Cipárová

Peter Noga

Podpisom petície vyjadruje signatár súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),v spojitosti so zákonom č. 85/1990Z.z.o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Zároveň svojimi podpismi vyjadrujú aj dobrovoľný súhlas na zostavenie petície určenej pre styk s orgánom verejnej moci.  


Ing. Drahomíra Prachniarová Bohušová, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Drahomíra Prachniarová Bohušová, PhD. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )