Neprepustenie šoféra

Touto petíciou chcú občania podporiť šoféra autobusu Mikuláša Orinina z Poľanoviec, aby ho neprepustili za niečo, čo neurobil. Tento človek je jeden z najlepších a najspoľahlivejších vodičov. Už dlhé roky pracuje na SAD, kde s ním boli vždy spokojní či už nadriadení, kolegovia, alebo cestujúci. Touto cestou chceme vyjadriť náš nesúhlas.