Národný cintorín môže byť len jeden!

Svojimi podpismi:

vyjadrujeme poslancom NRSR svoj nesúhlas s tým, aby bol akýkoľvek iný cintorín ako Národný cintorín v Martine vyhlásený za Národný cintorín Slovákov.

Nesúhlasíme s návrhom zákona č. 377/1990 Zb o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorým sa dopĺňa zákon č. 434/2010, doručený dňa 26.02.2021 do NRSR skupinou poslancov: A. Pčolinská, E. Hudecová, G. Grendel, J. Hlinka, I. Kašper, Ľ. Krajčír, J. Lukáč, M. Borguľa, M. Vetrák, M. Svrček, M. Kozelová, M. Péter, P. Hajšelová, R. Foltin, J. Žitňanská, Z. Šebová.

Dôvodovú správu k tomuto zákonu považujeme za absurdnú, a to z nasledujúcich dôvodov:

V dôvodovej správe sa píše:

1.

"Návrh na vytvorenie bratislavského Národného cintorína nie je návrhom, ktorý by išiel proti poslaniu Národného cintorína v Martine, ale je jeho logickým pokračovaním."

Dovoľujeme si tvrdiť, že logickým pokračovaním Národného cintorína v Martine je rozšírenie Národného cintorína v Martine a nie v Bratislave.

2. O Ondrejskom cintoríne v Bratislave predkladateľ sám píše, že:

"Hoci sa na tomto cintoríne od päťdesiatych rokov 20. storočia pochováva iba výnimočne..." ,

pričom najväčším argumentom za zriadenie ďalšieho národného cintorína má byť údajný nedostatok miesta na Národnom cintoríne v Martine.

(Takže riešenie situácie s nedostatkom miesta na Národnom cintoríne v Martine vyriešime tak, že zriadime ďalší, kde sa už dnes nepochováva?)

Máme za to, že Národný cintorín v Martine možno bez akýchkoľvek problémov rozšíriť. Pozemky v jeho blízkosti sú vo vlastníctve mesta Martin a sú dokonca na tento účel určené.

3.

Nebudeme hodnotiť porovnania mesta Martin a mesta Bratislava v predmetnej dôvodovej správe. Nebudeme sa vyjadrovať k tvrdeniam o tom, že Martin bol národným centrom Slovákov "preto, že vtedajšie politické pomery znemožňovali, aby sa ním stala Bratislava". Nebudeme hodnotiť ani tvrdenia, že vo všetkých oblastiach života je najvýznamnejším mestom na Slovensku mesto Bratislava.

Máme za to, že z úcty k významným osobnostiam a dejateľom Slovenského národa pochovaných na jedinom Národnom cintoríne v Martine, ako aj z úcty k ich rodinám, považujeme takéto porovnávanie za nedôstojné a nehodné poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

4.

Nároky na Štátny rozpočet pre Ondrejský cintorín v Bratislave majú byť 200 000 eur ročne.

Skromne žiadame poslancov NRSR o navýšenie dotácie na rozšírenie Národného cintorína v Martine o spomenutých 200 000 eur ročne. Kultúrna pamiatka podobného rozmeru si zaslúži adekvátnu finančnú pomoc.

5.

Vyššie uvedeným poslancom NRSR želáme, samozrejme, dobré zdravie. Svojimi podpismi však odmietame daný návrh zákona. Veríme, že pri dostatočnej snahe a potrebných obetiach vynaložených pri skutočnej poslaneckej práci v prospech ľudí žijúcich na Slovensku sa možno aj im raz dostane tej obrovskej pocty spočinúť na jedinom Národnom cintoríne Slovákov, ktorý je len v Martine.

 

 

 

 

 

 


Ing. Michal Uherčík, JUDr. Marína Gallová, MVDr. Peter Buocik, Róbert Gajdoš    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Michal Uherčík, JUDr. Marína Gallová, MVDr. Peter Buocik, Róbert Gajdoš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...