Montáž detského ihriska a opravu povrchu detského športoviska v časti Za hradbami, Pezinok

My občania mesta Pezinok, žiadame mesto o montáž (prinavrátenie) detského ihriska a opravu povrchu detského športoviska v časti Za hradbami.  

Vysvetlenie dôvodu petície:

Detské športovisko je v havarijnom stave a chátra už niekoľko rokov.

Detské ihrisko bolo z demontované na jeseň 2018.

Oprava a montáž boli sľúbené občanom vedením mesta Pezinok v roku 2018 s realizáciou Jar 2019. Mesto taktiež vo svojom rozpočte vyhradilo na toto finančné prostriedky.

Do dnešných dní ani po viacerých dotazoch sa mesto Pezinok nevyjadrilo k termínu realizácie.

Ďakujeme.

1_Ihrisko.jpg2_Sportovisko.jpg

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Zdeno Baštek na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...