Kontrola poslancov a štátnych úradníkov

My, občania Slovenskej republiky, žiadame vládu SR, aby predložila ústavný zákon o kontrole poslancov a štátnych úradníkov SR, o preukázaní psychologického vyšetrenia na začiatku každého funkčného obdobia. Taktiež vyšetrenia na omamné a psychotropné látky pred zložením sľubu poslancov, alebo nástupu na post štátneho zamestnanca. Pokiaľ bude test pozitívny, nemôže takáto osoba naďalej pôsobiť v parlamente a v štátnej správe. Taktiež žiadame o náhodnú kontrolu raz za kalendárny rok na alkohol a návykové látky, alebo pri podozrení na užitie takých látok. Ak sa preukáže, že drogový alebo alkoholový test bol pozitívny, bude testovaná osoba okamžité vylúčená z parlamentu, úradu a nebude jej umožnené zamestnať sa po dobu 5 rokov v štátnej a verejnej správe. Takéto testy a vyšetrenia by sa mali týkať aj mestských poslancov na VUC. Na kontrolu a náhodne testovanie by mali dohliadať občania, ktorí sa na tento úkon dobrovoľne prihlásia. Navrhujeme, aby sa náhodným výberom určil jeden dobrovoľník z každého kraja, ktorý by na to dohliadal. Keďže sú poslanci a úradníci naši zamestnanci, sú povinní strpieť takýto úkon. Mali by podliehať takémuto druhu kontroly, ako množstvo ľudí, ktorí musia podstupovať takéto vyšetrenia v bežných zamestnaniach (polícia, justičná stráž, hasič, záchranár, rušňovodič, vodič nákladného vozidla atď.)

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Juraj na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...