Žiadame o zavedenie používania výlučne recyklovaného papiera pri voľbách

Pri posledných parlamentných voľbách bolo použitých viac ako 100 miliónov A4 listov papiera (4 mil voličov x 24 parlamentných strán pri konzervatívnych odhadoch) čo predstavuje viac ako 1250 STROMOV.

Preto, my dole podpísaní občania Slovenskej republiky, touto petíciou žiadame, aby boli vo voľbách na prezidenta SR, voľbách do NR SR, do VÚC a komunálnych voľbách a pri voľbách do Európskeho parlamentu použité hlasovacie lístky a obálky výlučne z recyklovaného papiera.


MSc. Viliam Behran    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem MSc. Viliam Behran na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook