Zákaz predaja tzv. zábavnej pyrotechniky (STOP petardám)

Peter Kočvara
Autor petície

/ #1 Čo je pre jedného zábavou, to je pre druhého utrpením!

2016-01-04 11:13

 

Sme aj na facebooku STOP petardám

 

Prečo je na Slovensku viacero takýchto petícií?

- jedna petícia je za zákaz používania, na to treba zmenu zákona o výbušninách v NR SR,

- táto petícia je za zákaz predaja, na to treba zmenu Nariadenia vlády SR.

 

Ako je to legislatívne s používaním zábavnej pyrotechniky na Slovensku?

Keďže množstvo ľudí nemá jasno v tom, ako to vlastne s používaním zábavnej pyrotechniky je (vzhľadom na časté zmeny zákonov):

- Aktuálny stav je taký, aký bol aj do roku 2014 - záleží od konkrétnej obce alebo mesta, ako sa k používaniu zábavnej pyrotechniky postaví, môže obmedziť alebo aj zakázať používanie.
Skúsenosti však ukázali, že zákazy používania nie sú dodržiavané, pokiaľ sa zábavná pyrotechnika zároveň aj predáva. Predaj umožňuje nariadenie vlády všetkým, ktorý dosiahli vek 18 rokov. Vláda však môže v súlade s európskou legislatívou svojim nariadením zakázať predaj úplne, tak ako to spravili už v Rakúsku.

Prehľad zmien v legislatíve:
- od 2.12.2015 platí stav, že už nie je zakázané používanie zábavnej pyrotechniky v okolí nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov, avšak obce a mestá majú opäť možnosť obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov na ich území,
- od 1.6.2014 do 2.12.2015 nemali samosprávy možnosť regulovať jej používanie, hoci mnohé tak robili, avšak bolo zakázané ju používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov a
- do 1.6.2014 mali možnosť mestá a obce regulovať používanie zábavnej pyrotechniky na svojom území.

 

- Napíšte nám prosím aj svoje skúsenosti so zábavnou pyrotechnikou

Moja je táto... Tento psík, malá sučka z útulku, dostala tento rok 2 dni po Silvestri ťažký epileptický záchvat, krátko po ďalšej zo série nekonečných detonácií. Metala hlavou z jednej strany podlahy na druhú a penilo sa jej z úst... Nikomu neprajem vidieť takto blízkeho tvora