Zdaňovanie zdravotníkov za vzdelávacie podujatia


Anonymous

/ #7

2015-05-04 19:13

V normálne fungujúcich štátnych organizáciách zamestnávateľ fimancuje účasť zamestnancov na vzdelávacích podujatiach. Do istého času to bolotak aj v zdravotníctve, posledných viac ako 20 rokov to neplatí. Zdravotnícki pracovníci sú na základe zákona povinní sa sústavne vzdelávať a dokladať to kreditmi, ktorých získanie si sami financujú. Štátni zamestnanci si nemôžu náklady na povinné ďalšie vzdelávanie odpisovať z daňového základu, čo ich diskriminuje oproti samostatne zárobkovo činným osobám. Najviac sú pritom postihnutí tí najschopnejší, ktorí majú na vzdelávacích podujatiach aktívnu účasť ako prednášajúci, alebo školitelia, lebo okrem času a námahy, ktoré venujú príprave svojich prezentácií musia odvádzať 20% daň z nepeňažného príjmu, ak je im poskytnuté v mieste konania podujatia ubytovanie, stravné a cestovné.